DeclaraÅ£ie – Moldova PEN Centru împotriva suspendării PRO TV ChiÅŸinău

Moldova PEN Centru – filială a Asociaţiei Mondiale a Scriitorilor cu sediul la Londra – îşi exprimă profunda îngrijorare şi protestează energic faţă de intenţia autorităţilor de la Chişinău de a refuza prelungirea licenţei de emisie pentru postul PRO TV Chişinău, licenţă care expiră pe data de 23 decembrie 2008. Această decizie încalcă prevederile noului Cod al Audiovizualului, care stipulează la art. 24: „licenţa de emisie se prelungeşte de drept radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat în conformitate cu prevederile prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licenţei de emisie, condiţiile prevăzute în ea”.

DeÅŸi nu a reuÅŸit să prezinte o listă credibilă de încălcări ale legii comise de PRO TV, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis să scoată la concurs licenÅ£a acestui post de televiziune. Aplicând modelul „patentat” în Rusia de regimul Putin, puterea de la ChiÅŸinău încearcă să elimine de pe piaÅ£a media, în ajunul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2009, postul PRO TV ChiÅŸinău – singurul post de televiziune care nu difuzează informaÅ£ii cenzurate ÅŸi la care se mai pot auzi vocile OpoziÅ£iei ÅŸi ale societăţii civile. ÃŽntr-o manieră la fel de arbitrară ÅŸi scandaloasă a fost eliminată, în 2007, din spaÅ£iul mediatic moldovean, Televiziunea Română (dosarul acestui abuz va fi judecat de CEDO). ÃŽn acest moment audiovizualul autohton este dominat de staÅ£ii de radio ÅŸi TV ruseÅŸti, cărora CCA le-a oferit licenÅ£e de funcÅ£ionare ÅŸi frecvenÅ£e de emisie cu o suspectă generozitate. Limitarea spaÅ£iului public, îngrădirea libertăţii de exprimare, încălcarea unor legi ale Republicii Moldova chiar de organisme chemate să vegheze asupra respectării acestora, demonstrează inconsistenÅ£a declaraÅ£iilor pro-europene ale autorităţilor de la ChiÅŸinău.

Moldova PEN Centru se solidarizează cu organizaţiile profesionale din mass-media care au luat atitudine împotriva acestei tentative de sabotare a dreptului la libera informare a cetăţenilor, salută implicarea reprezentanţilor marilor puteri democratice, a Statelor Unite şi a Uniunii Europene, a înalţilor funcţionari de la Comisia Europeană şi OSCE, care au atenţionat în termeni fermi puterea din Republica Moldova să nu închidă postul PRO TV Chişinău.

Moldova PEN Centru adresează un apel uniunilor de creaţie, partidelor politice, societăţii moldovene în întregul ei să nu permită distrugerea ultimei redute a democraţiei în Moldova – independenţa presei şi libertatea cuvântului.

Chişinău,
17 decembrie 2008

This entry was posted in politic. Bookmark the permalink.

Leave a Reply