„Sunt un optzecist, adică un scriitor care pune preț pe lectură, bibliotecă, pe enciclopedie, pe cinematecă…”

Valentina Tăzlăuanu: Dragă Vitalie Ciobanu, cartea apărută de curând se numește Zilele după Oreste. Este Oreste un personaj esențial pentru proza ta?

Vitalie Ciobanu: Oreste e un fel de călăuză a cărții, un personaj emblematic pentru o epocă, pentru drama existențială a intelectualului din Est (o temă care mă preocupă de mult). Zilele după Oreste e prima nuvelă pe care am publicat-o după mai mulți ani de la debutul meu literar, Schimbarea din strajă (1991), cu ea mă întorceam în prezent, plonjam în bulboana tranziției noastre post-sovietice și, în același timp, deschideam o altă etapă în biografia mea de autor de ficțiune, după escapada în secolul al XVIII-lea cu romanul meu de debut.

Volumul Zilele după Oreste cuprinde 7 nuvele, tot atâta ipostaze ale omului ratat, ale individului respins de mediul său, pentru că nu corespunde standardelor „lumii noi” post-comuniste – o lume telurică, pragmatică, brutală, insensibilă la frumos. Oreste e un individ agresat de convenții care-l înstrăinează de sine, de rostul adânc al propriei existențe. E un revoltat. Personajul acesta ar avea câteva trăsături comune cu Zacharias Lichter, faimosul profet agnostic al lui Matei Călinescu – un outsider, un marginal și el, un proscris, un inadaptat, un element turbulent pentru că deranjează niște comodități de percepție. Și celelalte personaje ale cărții mele au aceeași meteahnă: nu se înscriu în peisaj, visează, își doresc mereu altceva și evadează în zone crepusculare, în spații onirice, acolo unde nimeni nu și-ar mai bate joc de ele. Sunt ipostaze ale unei „serii” pe care o deschide Oreste.

Nu e un mesaj prea optimist, recunosc, să nu-ți poți găsi împlinirea decât părăsind lumea în care nu tu ai ales să trăiești, au ales alții sau Altcineva pentru tine, însă acesta e felul meu de a „citi” povestea vieții. Și de aici rezultă cealaltă temă sau obsesie a cărții: cât de stăpâni suntem pe viețile noastre, există liber arbitru? Nu suntem cumva doar biete fantoșe manipulate din spatele cortinei, niște piese pe masa unui abil inginer de montaj, niște artefacte pe un monitor sau fulgi plutind inconștient în universul etanș al unui glob de cristal?

– După romanul de debut și mai multe cărți de eseu ai scos această culegere de proză scurtă, la care ai lucrat mai mult timp. Are vreo relevanță deosebită pentru tine faptul că a ieșit la Editura Humanitas, la București?

– Firește, sunt onorat să fiu autor Humanitas. După fericita întâmplare cu volumul colectiv Vin rușii. 5 perspective ale unei vecinătăți primejdioase (2018), la care am fost invitat să particip, alături de alți patru autori din România (Sabina Fati, Ioan Stanomir, Marian Voicu și Victor Naumescu – eu fiind singurul basarabean), ideea de a le propune manuscrisul de proză mi-a venit firesc, în continuarea acestei colaborări. Mi-au apărut cărți și la alte edituri românești de prestigiu – Polirom, Cartea Românească –, nu e o problemă să publici, important e să ai ce oferi. Humanitas s-a impus prin nume de autori de mare clasă: Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana, Horia-Roman Patapievici, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Dan C. Mihăilescu, Lucian Boia și mulți alții. Colecția „Raftul Denisei” (îngrijită de Denisa Comănescu) a adus în prim-plan numeroși autori străini, iar colecția „821.135.1. Scriitori români contemporani”, girată de Andreea Răsuceanu, ea însăși o talentată prozatoare și eseistă, a reușit să lanseze nume noi și în zona beletristicii autohtone.

A trece filtrul Humanitas îmi pare deja un lucru de seamă. Sper să fie și editura mulțumită de această colaborare.

– Aproape în fiecare proză din această carte există un element de taină, vis, miraculos, care modifică perspectiva auctorială asupra evenimentelor. Poate fi calificată ea drept un detaliu care caracterizează maniera ta de creație?

– Miraculosul are valoare ontologică, mă definește ca spirit gânditor. Este o răzbunare sublimă în fața realității cu care mă confrunt în alte ipostaze ale mele, cum e cea de autor de texte politice. Misterul, miraculosul e o formă de evadare și de salvare a scriitorului care sunt. În volumul precedent, de eseuri și cronici literare, Scribul în grădina fermecată. Jurnal de lectură (2014), lăsam chiar prin acest titlu, „de basm”, cum i s-a spus – titlu care făcea trimitere la postura adolescentului visător, absorbit de lecturi și captiv al imaginarului – o aluzie la această parte mai intimă a ființei mele. De aceea, pot spune acum că prin noua mea carte, Zilele după Oreste, literatura, ficțiunea artistică își ia revanșa după o lungă perioadă în care am nedreptățit-o.

Misterul, oniricul, fabulosul, straniul, imaginea mișcată, conturul diluat, ambiguitatea, tonurile șterse, blurate, mi se par, ca orizont estetic și ca tehnică a instrumentării unui subiect, o adevărată mină de aur pentru literatură. Resimt această tentație borgesiană, a realismului magic, a proiecțiilor alegorice, îmbibate de simbolism și de nenumitul vânat, căutat, niciodată pe deplin prins în cuvinte… Duc mereu această luptă cu mine însumi, cu îngerul care-mi zâmbește enigmatic. Dintre scriitorii români mă simt apropiat, ca optică auctorială, de Mircea Ciobanu, Mircea Cărtărescu, Mircea Horia Simionescu, Alexandru George… Ana Blandiana, mă refer la proza sa din Proiecte de trecut (oximoronul este un vehicul al acestei maniere de creație). Adică fantasticul difuz, fantasticul posibil, plauzibil, venit ca o prelungire a realului, fantasticul verosimil și cu atât mai tulburător, mai suculent artistic, pentru că îl simți mereu aproape, chiar dacă inaccesibil și evanescent. Însă trebuie și noi să visăm la ceva, nu? Să existe un univers, un cer înstelat care să ne fure… Mă văd adesea rătăcind printr-o pădure vrăjită, printr-un codru fabulos cu arbori uriași, ca în Tolkien, cu râuri de munte, reci și cristaline, pe care le trec, sărind din piatră în piatră, spre o căsuță de bârne, vânătorească, pitită sub brazi. Și adulmec, dimineața devreme, miresmele de cetină udă, și-mi ciulesc urechea la boncălăitul cerbilor, răzbind din depărtare. În aceste momente nu am nevoie de civilizație. Aș fi bucuros să mă pot lipsi de ea. Și ea de mine. I-aș cere un singur lucru: biblioteca și laptopul.

– Este acesta un ecou, o regăsire a ta după acea primă tentativă care era la începuturi, în adolescență, un roman de aventuri?

– Am fost mereu un visător, am trăit din cărți, din filme, din poveștile pe care le auzeam de la cei maturi. Toate acestea au creat un soi de ebuliție în mine, ce își cerea dreptul la cuvânt. Îmi doream să fiu mereu în altă parte. Să schimb dimensiunea geografică, dar și pe cea temporală, dacă ar fi fost posibil. Până la urmă, n-a fost decât o modalitate de a aprofunda sensul, specificul, drama locului în care mă aflu și de care mă simt foarte legat sufletește. De familia mea, de strămoși. Mi se pare fascinant gândul că suntem ultimul inel (dar nu cel de pe urmă!) din trunchiul unui copac sădit, cândva, de un grădinar pe care nu-l știm, dar înțelegem că fără el n-am fi ajuns să purtăm această discuție noi doi, Valentina. Mi se pare fascinant că oamenii de azi sunt vrejurile vizibile ale unei fantastice ramificări subterane. Ce sunt miturile dacă nu reminiscențele acelei lumi, care ne-a precedat? Un păienjeniș de capilare căruia îi adăugăm și noi niște celule pentru ca această „narațiune” să continue.

– Deși se vede o detașare de evenimente, o încercare de a le caracteriza oarecum, fără ură și părtinire, există în aceste pagini un gen de raportare la politic care este specific preocupărilor tale de ziarist. Cum ai caracteriza această trăsătură a scrisului tău?

– Este vorba de elementul analitic. Îmi place ca un text literar să aibă o armătură, o construcție bine sudată. O proză trebuie să aibă piloni siguri, nu-mi place deriva, plutitul fără țintă, deși genul acesta de pelerinaj, nu neg, își are farmecul său. Scrisul este oricum o aventură. Îți imaginezi în linii mari un subiect, îl construiești verigă cu verigă, cunoști punctul de destinație, dar niciodată nu știi cum vei ajunge acolo și dacă nu cumva curenți subacvatici, influențe pe care n-ai cum să le prevezi, nu-ți vor modifica traseul. Ca să convingă, o intrigă trebuie atent asamblată, mare atenție la detalii și să nu uiți vreun fir din cele cu care ți-ai început țesutul, altfel desenul din covor îți va ieși strâmb, greșit, asimetric. De aceea, mi-au plăcut mereu filmele și romanele polițiste, cu suspansul, cu logica lor bine supravegheată. Spre deosebire de proza psihologică, de atmosferă, intimistă etc., o narațiune detectivistă îți cere o concentrare maximă pe detalii și pe desfășurarea coerentă a unei trame. Cu cât subiectul e mai încâlcit, mai zigzagat, mai sibilinic, cu atât mai solid imbricat se cuvine a fi scheletul ascuns în „carnea” lui epică. Am construit Taxiul de noapte și Croaziera încercând să am această privire holistică, să le fac să stea bine pe picioare, în caz contrar mesajele, „filozofia” lor subiacentă ar fi fost compromise.
Politicul este una dintre sursele mele de inspirație, nu pot face abstracție de el, dar îmi propun să lucrez această materie cu uneltele scriitorului, nu cu cele ale ziaristului, pentru că n-ar mai fi proză. Un text literar inspirat din politic va avea inevitabil o dimensiune fantastică și metafizică, va evoca latura umbroasă, malefică a naturii umane.

– Ceea ce transpare în aceste proze este o anume eleganță a personajelor și chiar a frazei, expresia unei vieți trăite aproape de literatură și cultură în general. Cum vezi lucrurile din această perspectivă?

– Sunt un „optzecist”, adică un scriitor care pune preț pe lectură, bibliotecă, pe enciclopedie, pe cinematecă… Un scriitor trebuie să fie o persoană cultă, citită – se scrie azi în atâtea feluri încât riști să pari anacronic dacă nu citești mereu din literatura română și universală. Să fii la curent cu tehnicile literare, să-ți rafinezi discursul, să-ți îmbogățești vocabularul, pentru a putea exprima mai nuanțat lumea și complexitatea trăirilor psihologice, sufletești. Nu ajunge doar să simți mult, mai trebuie și să poți reda ce simți într-un fel memorabil. Iar personajele… sunt copiii mei de hârtie sau, mă rog, de pixeli, cum să nu-i iubesc? Sigur că învestesc mult în ele, iar dacă m-ai întreba la cine dintre ele țin mai mult aș spune: Ilona, Oreste și Justin. Dar și Baltazar, și Palade, și Laurențiu Voinea, desigur…

Stilul, scriitura sunt foarte importante, ca și anumite aspecte care țin de cunoașterea nemediată a vieții, de cunoașterea naturii umane. Asta se vede mai ales în dialoguri. Nici prea sofisticate, pentru că riști să cazi în artificialitate, nici prea banale, pentru a nu devaloriza textul, situațiile, personajele. Să pui preț pe cuvinte. Mai bine mai scurt, decât în exces. Concentrat, nu pletoric. Mai bine să dai senzația că tăcerile tale mustesc mistere și înțelesuri adânci, decât să plictisești cititorul cu digresiuni inutile. Cuvintele au o putere extraordinară, dacă sunt mânuite cu pricepere. Dozajul, proporția, adecvarea – acestea sunt „măsuri” care se învață. Așa cum un muzician exersează de nenumărate ori până obține nu doar sunetul potrivit dar și ușurința de a-l reproduce fără efort vizibil în timpul concertului. E genul de asociere dintre arte, dintre „strădanii interpretative”, pe care-l găsesc cel mai potrivit: muzica și literatura. Nu o știu din auzite, am trăit-o pe pielea mea, am făcut opt ani de vioară la Florești. Până la urmă „sirenele” literaturii au fost mai seducătoare, dar am rămas cu această preocupare pentru stil, pentru armonia eufonică a discursului… „Concertul” scriitorului e proba pe care o susține textul său la lectură. Nota falsă e imediat detectată. Cursivitatea sau, așa cum spui, „eleganța” frazei sunt rodul exigenței și al unei perpetue nemulțumiri de sine. E o muncă de salahor, anonimă, nu o paradă la patru ace.

– Se discută mult despre autenticitatea literaturii, despre o capacitate a ei, particulară, de a reflecta viața în formele ei grosiere, ca unic mod de a atinge această autenticitate. Ce crezi despre această concepție?

– Nu e concepția mea. Viața e infinit mai bogată și mai nuanțată ca să o epuizezi în forme grosiere. Nu-mi place limbajul frust, butucănos, vulgaritatea căutată, „sovietismele” și „rusismele” pe care le etalează unii autori basarabeni, ca dovadă a autenticității și dezinvolturii lor. E replica orgolioasă pe care ei o dau literaturii „apretate”, stilului elaborat, sofisticat care „denaturează” viața. Mi se pare, de asemenea, că aici se manifestă și un anumit complex în raport cu literatura română de azi, cu criteriile și exigențele ei mult prea ridicate. Îți exhibi diferența basa, o discutabilă originalitate, pentru a te remonta psihologic. Abordările fruste, limbajul împănat cu rusisme devine o marcă de identitate, se vrea un specific per se, nu acceptă să fie luat ca o insuficiență culturală. De aici până la moldovenismul ideologic, în cazul unora dintre acești prozatori, nu mai e decât un pas.

E bine să posezi diferite registre ale limbii, pentru a portretiza mai convingător niște personaje, dar aceste „îndrăzneli” auctoriale trebuie să aibă o miză estetică, în caz contrar nu vor provoca decât mici încrețituri la suprafața apei.

„Autenticismul” grosier mi se pare deja un trend depășit, epuizat, nu-mi mai spune nimic azi. Nu sunt un purist și nici un pudibond. O „poliție a moravurilor” nu are ce căuta în literatură. Nimic din ce îi este propriu omului nu-i poate fi străin artei. Literatura adevărată merge dincolo de permis, admis, cunoscut, acceptat, dincolo de convențional, dincolo de „morală”. Curajul estetic și existențial al scriitorului rezidă în spargerea tiparelor, în ruperea barierelor formale. Autenticitatea însă nu înseamnă simplism și vulgaritate, și nici aglomerare de platitudini. Când iau de pe raft o carte de poezie sau de proză vreau emoție, vreau înțelesuri adânci, vreau revelații cognitive. Vreau o lume autonomă. Nu-mi place să regăsesc în literatură transcrierea fidelă, ne-alambicată a realității. Dacă găsesc doar o copie, de ce-aș mai avea nevoie de literatură?

– În unele din prozele din Zilele după Oreste, mai ales în Croaziera, este vizibilă încercarea de a integra viețile eroilor într-un circuit european. Este literatura astăzi o formă în care europenitatea, spiritul care unește națiunile trebuie văzute explicit sau implicit?

– Unii cititori ai cărții mele m-au întrebat dacă plasarea personajelor și subiectelor în spații alogene e o strategie de marketing. Pentru că, afirmă ei, nu prea vorbesc despre Chișinău, despre Basarabia, deși am o nuvelă, Engleza pentru cei care pleacă, apărută inițial în Sud-Est Cultural, în care evoc primii ani ai destrămării URSS-ului, lumea literară și editorială de la Chișinău, e o scriere bazată pe o experiență autobiografică explicită. În alte nuvele zona noastră folclorică este limpede sugerată, chiar dacă nu spun „Moldova”, „Basarabia”, „România”… Nu m-am gândit deloc la strategii de vânzare sau de penetrare pe piețe străine. Am vrut doar să confer o doză de universalitate și exemplaritate acestor proze. E vorba de Europa de Est, cu tarele ei postcomuniste sau de o istorie a noastră mai veche, din cel de-al Doilea Război Mondial, construită în registru oarecum alegoric, buzzatian. Și e vorba de umanitate în general. De problema cunoașterii, a adevărului, a manipulării… Asta am încercat în Croaziera, dar și în Globul de cristal: să ies din prinsoarea naționalului, pentru a aproxima o capcană de alt nivel, una care vizează condiția (nici măcar europeană) a omului de azi, reificat printr-un exces de tehnologie și imagini reflectate. Ca oameni și ca artiști ar trebui să fim conectați nu doar la eternele noastre obsesii și neîmpliniri din acest colț de lume, ci să ne simțim membri ai unei comunități mai largi, să ne asumăm întregul patrimoniu cultural și istoric al umanității.

O să-ți dau un exemplu extraliterar. Basarabenii din diaspora trăiesc această tendință sau tentație a cosmopolitismului. Cunosc moldoveni din Italia care declară că și-au depășit condiția de victimă – atât de dragă nouă, celor de aici și celor din afară. Acești oameni, pe lângă serile culturale românești pe care le organizează cu regularitate, sunt implicați în diverse activități care vizează susținerea grupurilor de imigranți din Africa și Orientul Apropiat. Italienii, autoritățile din Roma, le-au spus la un moment dat: voi, moldovenii, sunteți de mai mulți ani aici, v-ați acomodat, v-ați integrat, ați muncit mult pentru asta, e timpul să-i ajutați și pe alții care vin din ținuturi mult mai nefericite decât țara voastră… E o maturizare pe care nu ar fi cunoscut-o rămânând acasă.

Emigrarea, depeizarea înseamnă un fel de aruncare în valuri. O trăiesc sute de mii de conaționali de-ai noștri. E firesc ca odată cu această epocă a de-teritorializării să se schimbe și paradigma culturală și chiar problema identității să fie formulată în alți termeni. Acum, de când putem călători fără bariere (decât cele materiale, e-adevărat, încă foarte constrângătoare), de ce să nu atragi în metabolismul tău creator experiențe transnaționale, dar fără a uita de unde vii, fără a-ți renega rădăcinile? Sper, îmi doresc ca romanul la care lucrez să exprime într-o măsură și mai mare această îmbrățișare a universalului.

– Se zice că în lume există tot ce suntem în stare să ne imaginăm. Și atunci „ce este realitatea” pentru Vitalie Ciobanu? Ai o definiție pentru ea?

– Nu am o definiție, dragă Valentina. O caut, uneori am senzația că o dibui, dar niciuna nu mă satisface. Am eu totuși o formulă la care țin, pe care am descoperit-o intuitiv, ca mai târziu, spre uluiala mea, să o găsesc confirmată în unele teorii ale fizicii cuantice: „realitatea” este relația dintre observator și obiectul privit. Altfel spus, realitatea nu există în afara unui observator, doar că și el intră în raza cuiva. Niciodată nu se știe cine pe cine privește. Și dacă tu filmezi, nu înseamnă că cineva nu filmează și el, în același moment, la spatele tău, încadrându-te într-o poveste de care habar nu ai – vorba lui Damian, unul dintre personajele cărții. Și încerc să ilustrez acest concept în Croaziera, unde tot ce se întâmplă este conținutul unui film, adică personajele care discută savant despre diferența dintre realitate și ficțiune, încap ele însele, în chip ironic, într-un scenariu fictiv, pe care nu-l controlează. Cum e și viața noastră. Ne putem întreba, filozofic, dacă deciziile pe care le luăm ne aparțin sau nu, dacă noi visăm sau suntem visați de altcineva, de un autor extramundan – cum s-au întrebat și înțelepții antici –, și dacă această lume nu e decât dansul umbrelor din peștera lui Platon. Dar indiferent dacă ne dramatizăm condiția echivocă sau o luăm ca pe un joc, nu putem ieși din această apă curgătoare care duce totul la vale: bucurii și tristeți, iluzii și certitudini.

____________

Sud Est Cultural nr. 3

Septembrie 2019

This entry was posted in politic. Bookmark the permalink.

Leave a Reply