Monthly Archives: November 2008

Când a-ţi citit ultima dată o carte de plăcere?

Citesc, cum li se întâmplă multor inÅŸi specializaÅ£i în cronica literară, de regulă cu gândul la termenul de predare a textului. Lectura mea e neapărat interesată, subsumabilă strategiei redacÅ£ionale. Plăcerea, câtă există, provine din selecÅ£ia acestor cărÅ£i, care porneÅŸte de … Continue reading

Posted in literatură | Comments Off

Schimbare ÅŸi imobilism – în America ÅŸi Moldova

Bridging Moldova – ÅŸanse pentru societatea civilă Am definit întotdeauna societatea civilă drept o comunitate a oamenilor cu un spirit civic pronunÅ£at, culÅ£i, instruiÅ£i, sensibili la valorile morale, promotori ai adevărului, persoane convinse că acÅ£iunea practică nu poate ÅŸtirbi prestigiul … Continue reading

Posted in politic | Comments Off