Rugul deșertăciunii

„De ce ar arde cineva niște cărți? Pentru că sunt mincinoase, pentru că răspândesc o concepție greșită despre lume, împotriva adevărului nostru, a dumnezeului nostru – care e atât de mic și meschin, atât de șubred în măreția sa încât se teme de ideile unor autori rătăciți?… Vezi, de aceea e absurd să lupți cu cărțile, să le arzi, să le interzici, e o dovadă de slăbiciune. Iar dacă vorbim de slăbiciune, vorbim și de putere. Arderea cărților nu este despre adevăr, e despre putere. Despre dorința de a avea dreptate împotriva adevărului. Cel ce pune foc grămezii de tomuri scoase din biblioteci antice și sanctuare păgâne e nesigur în viziunile lui și atunci caută să-și învingă lașitatea și ezitările distrugând cărțile care propagă o altă învățătură… Executorul plin de râvnă, sub ochii predicatorului fanatic, are pașii împleticiți, răsuflarea grea, privirea confuză, fiindcă în adâncul inimii știe că înalță un rug din „scoarțe vrăjmașe” nu spre a-și celebra o victorie, ci ca să-și plângă înfrângerea. Un foc pentru propria deșertăciune. Când nu poți învinge prin cuvânt și cu lumina rațiunii apelezi la blestem, la excomunicare și pui foc, te servești de lanțuri, ca un barbar, ca un primitiv. Adevărata putere începe în momentul în care nu ți-e teamă să o pui în discuție. Dar cine o face? O credință se afirmă, nu se discută.

Te întrebi, poate, de ce Dumnezeu-Unul admite această nedreptate, de ce nu e indignat, de ce nu se rușinează de ceea ce fac oamenii? O să te miri. Fiindcă nu i-e rușine. Dumnezeu nu cunoaște mânia, ci doar indiferența, care este uneori confundată cu absența. Indiferența e starea Lui… naturală. Vezi, tu, cu acest rug El tocmai și-a desăvârșit un nou capitol din lucrarea la care trudește de vreo zece mii de ani, cam de când ne-a lăsat să-i descoperim urmele trecerii pe pământ: „Istoria violenței și prostiei umane”. Și va fi un bestseller lucrarea Lui, va bate toate topurile vânzărilor! Așa își satisface și Dumnezeu un orgoliu auctorial. Ar arunca El un vreasc în pălălaia aceea din piață, dacă nu și-ar fi dat cuvântul să nu se amestece în zăpăceala „insectelor” cărora le-a dăruit liberul arbitru. Alegerea între Bine și Rău, între salvare și pierzanie…

Apoi, are și Dumnezeu un strop de duioșie pentru ereticii care se încumetă să-și apere convingerile în ciuda asupritorilor și a gloatei dezlănțuite. Pe ei, pe răzvrătiții acestei lumi, îi iubește El cel mai tare, căci ei, nu gardienii, nu păstrătorii chivotului, îi pun în valoare opera, părțile de care e mândru, care i-au ieșit Lui cel mai bine… Acum înțelegi cât de inutilă este tristețea ta, chemările deznădăjduite de genul: „Doamne, de ce m-ai părăsit?” Atotputernicul își are slăbiciunile lui. Și e gelos pe cei ce se încumetă să-i imite, să-i concureze Creația, să descopere pe cont propriu chipurile Universului. Gelos dar și curios, de asta le dă mereu o șansă celor care merg împotriva curentului. Vrea să știe cât de înzestrate îi sunt odraslele, cât de departe vor putea ajunge… Ei, voi acolo, mai aveți niște cărți de ars, încă n-ați obosit?!” (Fragment dintr-un jurnal apocrif)

În imagine: Pieter Coecke van Aelst: „Viața Sfântului Pavel – Arderea cărților la Efes” (tapiserie)

Posted in fragmente critice | Leave a comment

Mai, socialism, patimi liberale

În prima decad? a lunii mai în Republica Moldova se reia eternul r?zboi al simbolurilor. Mai întâi, 1 Mai, „ziua solidarit??ii oamenilor muncii”, popular? în URSS, pe care sociali?tii lui Dodon au preluat-o de la comuni?ti, cu întreaga-i recuzit? de sloganuri, demonstra?ii ?i steaguri ro?ii. E drept c? gradul de ideologizare a acestei s?rb?tori a mai sc?zut: televiziunile „ostile” PSRM au prezentat secven?e cu oameni de la ?ar?, mul?i în stare de ebrietate, care nu ?tiau s? r?spund? la întreb?ri elementare despre semnifica?ia s?rb?torii la care participau. Dar au m?rturisit cu inocen?? c-au fost adu?i cu autobuzele la Chi?in?u ?i pl?ti?i cu câte o sut? de lei.
Înf??i?area, limbajul acestor manifestan?i confuzi mi-au amintit de „aleg?torii” din Transnistria, teleporta?i parc? din filmele sovietice, mohorâte ?i depresive. Fuseser? ?i ei pl?ti?i ?i adu?i în mod organizat s? voteze pentru Dodon în alegerile preziden?iale de anul trecut. De 1 Mai sociali?tii au invocat solidaritatea muncitorilor de pretutindeni, mai ales a celor din fosta URSS. Doar c? în Moldova oamenii muncii s-au cam r?rit, iar întreprinderile de stat cu numero?i angaja?i, concentrate mai ales în Chi?in?u, pot fi num?rate pe degete.
Al?i moldoveni, mai pu?in sensibili la miturile sovietice, au mers „la natur?”, cum zice basarabeanul, cu saco?a de frig?rui în mân?, doar c? de aceast? dat? peisajul din parcurile ?i crângurile din preajma Chi?in?ului era traumatizat de recentele intemperii. Despre dezastrul care r?mâne în urma acestor picnicuri – tone de gunoaie ?i resturi menajere – se vorbe?te prea pu?in, de?i este o grav? problem? ecologic? ?i de etic? a comport?rii umane.
De 9 mai, un alt bucluc. În acest an parlamentarii au hot?rât s? legifereze ziua de 9 Mai drept Zi a Europei, f?r? a anula Ziua Victoriei. Acest fapt l-a scandalizat pe Dodon, care a amenin?at c? nu va promulga legea. Omul nu vrea s? admit? ideea c? izbânda sovietic? în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial poate coexista cu celebrarea p?cii ?i colabor?rii între na?iuni care, înainte, luptaser? pe p?r?i diferite ale baricadei. Neostalinism marca PSRM.
Dodon se înc?p??âneaz? s? apere exclusivitatea zilei de 9 mai, întrucât pentru Moscova e vital s? p?streze triumfalismul sovietic, ca parte a soft power-ului rusesc în Basarabia, unde corup?ia ?i s?r?cia generate de guvern?rile pretins proeuropene din ultimii opt ani îi asigur? lui Putin o fertil? baz? electoral?. S? vedem dac? pre?edintele ales cu cântec se va speria de avertismentul spicherului Andrian Candu c? Parlamentul va revota legea ?i dac? va accepta s? mearg? la un referendum de demitere a pre?edintelui de dragul militarismului rusesc. La câte referendumuri a promis pân? acum socialistul, înc? unul n-ar mai însemna mare lucru.
În orice caz, schimbul acesta de replici, Ziua Victoriei vs. Ziua Europei, va ocupa spa?iul mediatic ?i va între?ine pasiuni, ping-pongul de la vârful puterii se va derula cu roluri precis distribuite: pe de o parte, „combatantul proeuropean”, sincronizat cu lumea modern? (am numit majoritatea parlamentar? coordonat? de Plahotniuc) ?i, de cealalt? parte, „partizanul sovietic”, retrograd ?i antioccidental, în persoana lui Dodon. De?i a sfidat de mai multe ori Constitu?ia, „partizanul” continu? s? mineze poduri f?r? ca vreo sesizare a organelor de drept s?-i fi tulburat misiunea.
Luna mai adaug? scenei politice ?i o intrig? poli?ist?. Din filmul complex al raidurilor procuraturii ?i CNA-ului la prim?ria Chi?in?u, soldate cu arest?ri inopinate, afl?m c? Nistor Grozavu, viceprimarul Chi?in?ului, colaboreaz? fructuos cu anchetatorii, motiv pentru care a fost plasat în arest la domiciliu, spre deosebire de ceilal?i re?inu?i în dosarul parc?rilor cu plat?, trata?i cu mai pu?in? clemen??. Avocatul lui Grozavu contest? îns? afirma?iile procurorilor despre pretinsa recunoa?tere a vinei din partea clientul s?u, a?a încât nu e clar dac? se poate face o paralel? cu cazul Shor, cel care s-ar fi „sp?lat” de p?cate prin autodenun? ?i pâr? la adresa partenerului s?u de afaceri Vlad Filat.
Primarul Dorin Chirtoac? consider? c? dosarul parc?rilor cu plat?, ini?iat înc? în toamna anului 2015 ?i reluat abia acum, are conota?ie politic?. Mai ales c?, iat?, coinciden?? sau nu, Curtea de Apel a admis, tot în aceste zile, demersul sociali?tilor de organizare a unui referendum de revocare a primarului de Chi?in?u. A fost arestat ?i un alt demnitar liberal de rang înalt, ministrul Transporturilor Iurie Chirinciuc, acuzat ?i el într-un dosar de corup?ie. Aceast? serie de arest?ri în rândurile liberalilor sunt v?zute unanim de anali?tii politici drept un mod de presiune asupra PL, care se opune proiectului de vot uninominal, avansat de Vladimir Plahotniuc.
În ce prive?te publicul, reac?iile s-au împ?r?it: unii simpatizan?i ai liberalilor îi cheam? s? ias? de la guvernare, s? se al?ture for?elor democratice care lupt? împotriva tandemului Dodon-Plahotniuc; al?ii, din contr?, proclam? „sfâr?itul PL”, care reprezint?, în viziunea lor, un impediment pentru consolidarea Opozi?iei antioligarhice. Sunt, zic ei, ni?te fal?i proeuropeni ?i unioni?ti, la fel ca alt? dat? liderul PPCD Iurie Ro?ca.
În pofida faptului c? au colaborat „responsabil” cu Partidul Democrat, invocând de fiecare dat? cauza european? ?i interesul na?ional, liberalii î?i tr?iesc azi propriul co?mar al unei justi?ii pe care au proiectat-o ?i împ?r?it-o împreun? cu partenerii lor de guvernare. Coordonatorul te menajeaz? atâta timp cât îi e?ti ascult?tor, dac? manife?ti accese de nesupunere, te vei confrunta cu institu?iile statului. Liberalii par s? repete astfel soarta PLDM-ului lui Vlad Filat, în disputa acestuia cu Plahotniuc ?i Partidul Democrat, atunci când s-au situat împotriva fostului premier liberal-democrat. Tot de dragul alian?ei lor cu PD, Mihai Ghimpu ?i colegii s?i de partid au sabotat-o ?i denigrat-o pe Maia Sandu, propus? la func?ia la prim-ministru în vara lui 2015, ?i au atacat-o în alegerile preziden?iale din 2016.
Liberalii, apoi, au dat dovad? de miopie politic? ?i, mai grav, ?i-au sacrificat principiile în numele unei meschine vendete interne, atunci când i-au solicitat lui Igor Dodon, inamicul lor ideologic (!), s?-l demit? pe ministrul „disident” ?i „reformist” Anatol ?alaru. Încurajat de aceast? minge ce i-a fost ridicat? la fileu de adversari, Dodon a promis eliminarea definitiv? a unioni?tilor din guvernul Republicii Moldova ?i ?i-a lansat campania de subminare a armatei na?ionale, blocându-i participarea la exerci?iile interna?ionale organizate sub egida NATO.
Dincolo de ceea ce li se poate repro?a ca ac?iune politic?, declara?iile liberalilor c? sunt victime ale unei justi?ii teleghidate nu trezesc dubii. O justi?ie independent? func?ioneaz? impersonal ?i neutru, de aceea e zugr?vit? cu „ochii” lega?i. O justi?ie independent? nu recunoa?te al?i „senzori” decât legea ?i procedurile sale intrinseci, ?i pedepse?te delictele potrivit probelor acumulate, nu în func?ie de oportunit??i politice. Or, ?antajul cu dosare, activarea lor la comand? este o practic? veche, verificat? în timp, la care nicio guvernare de dup? 1991 n-a vrut s? renun?e.
Mai, socialism, patimi liberale. Ma?inistul care schimb? decorurile în Republica Moldova nu obose?te niciodat?.

Posted in politic | Leave a comment

Cronica unui eșec, cronica unei speranțe

Când am început să citesc acest volum aflat în pregătire la Editura ARC din Chișinău și pe măsură ce înaintam cu lectura mi s-a conturat în minte o imagine pregnantă: o rețea de dulăpioare aranjate în ordine alfabetică, căptușind pereții până sus în tavan, cum văzusem în anii studenției mele de dinainte de 1989 la Biblioteca Națională din Chișinău. Deschideai un sertar marcat cu o anumită literă și dădeai de un șirag de fișe de carton, dreptunghiulare, cu înscrisuri care se refereau la titlurile de carte ale unui autor. Nu erau prea multe, mai ales dacă era vorba de scriitori români de peste Prut sau din exil – cenzura sovietică filtra nemilos –, dar ceva-ceva tot reușeai să găsești în faimoasa sală de la etajul trei, rezervată „literaturilor străine”, unde nu aveau acces decât studenții de la anul III, IV și V. Îți transcriai datele din fișa de carton pe un formular și îl dădeai mai departe, la ghișeul de comenzi. După câteva minute de așteptare angajatele bibliotecii îți puneau la dispoziție cartea solicitată, notând mai întâi într-un registru numele celui interesat de ea. Ușor kafkian ritualul, nu-i așa?

Am putea merge mai departe cu analogia, imaginându-ne o cartotecă supraetajată, dar nu pentru titluri de cărți, ci pentru… ani de viață, un „fagure” ce ascunde un segment bine definit al istoriei unui popor. Și cum o asemenea bibliotecă nu poate cuprinde totul, ea concentrează evenimentele esențiale, așa cum au fost surprinse de diverși observatori sau, în acest caz, de ochiul presei.

Prin ochii presei. Moldova. Un sfert de secol este rodul unor laborioase cercetări de câteva luni de zile întreprinse de jurnalista Valentina Basiul în bibliotecile din Chișinău: colega noastră de la Radio Europa Liberă a scrutat colecțiile de ziare și arhivele digitale ale mass-media basarabene din 1991 încoace. Sunt, așadar, 25 de „firide”, 25 de capitole de carte, începând cu anul destrămării Uniunii Sovietice și proclamării independenței – o epocă începută euforic, dar sfârșind repede în sărăcie, prăbușire economică și în războiul separatist de pe Nistru –, trecând printr-un scurt ciclu de dezgheț democratic, între 1998-2000, urmat de o lungă restaurație comunistă, 2001-2009, continuând apoi cu guvernările zise „proeuropene” și încheindu-se cu anul 2016 – cel de-al 26-lea „capitol” al cărții, aflat încă în derulare.

Am acoperit și eu cu „tabletele” mele săptămânale de la Europa Liberă vreo 18-19 ani din această perioadă, încât pot spune că mi-am reconstituit, citind materialul adunat de Valentina Basiul, mai multe emoții, constatări și predicții. E ca o întâlnire cu tine însuți, cu speranțele și exasperările consumate într-un moment sau altul al existenței tale. O seamă de evenimente și evoluții azi îți apar într-o lumină diferită decât prima dată, când le trăiai cu necunoscutul în față. Întrebarea-cheie cu care te alegi la finalul lecturii acestor „scripte” sună așa: am fi putut avea un alt parcurs – mai fericit – cu statul Republica Moldova? Veți spune că depinde de felul cum și ce a selectat autoarea acestei antologii. Când e vorba să arunci o privire retrospectivă, să încerci un bilanț de etapă, orice istoric sau documentarist trebuie să îndeplinească o sumă de rigori profesionale. Cea mai importantă dintre acestea se leagă de obiectivitatea și echilibrul decupajelor, pentru că în funcție de sursele cu care lucrează, de proporția pe care le-o acordă în dosarul temei, de prestigiul și credibilitatea lor se va contura imaginea „insulei scufundate”, reprezentarea trecutului, a unui trecut care nu se vrea îmblânzit, nu vrea să plece. Dar nu e despre ce am citit – în această sau în alte cărți care fac bilanțul unui sfert de veac de independență post-sovietică a Republicii Moldova –, ci despre ce am trăit, și aici fiecare se poate baza pe propria experiență, fiecare își este un martor incoruptibil, care nu se va lăsa manipulat de niciun fel de colaje și parțialități. Noi, contemporanii acestei istorii, mai avem un privilegiu… Continue reading

Posted in politic | Leave a comment

„Distileriile” lui Andrzej Stasiuk

„…totul arată ca și cum șinele s-ar termina aici”
(Fado, 83)

De când am început să citesc mai sistematic literatură polonă contemporană și am început să cunosc oameni care muncesc pentru promovarea acestei culturi în spațiul românesc, am tot auzit de Andrzej Stasiuk. Îmi aduc aminte de un articol din Gazeta Wyborcza, din toamna lui 2005, care-l anunța câștigător al Premiului Literar Nike – unul dintre cele mai prestigioase din Polonia. Apoi, după câțiva ani, am făcut cunoștință cu Stasiuk la Chișinău, era însoțit de soția sa, Monika Sznajderman, antropolog cultural, redactor-șef al Editurii Czarne, și de un bun prieten, apreciatul scriitor ucrainean Iuri Andruhovich (născut la Ivano-Frankivsk). În sfârșit, l-am revăzut pe Andrzej Stasiuk tot la Chișinău, în 2010, unde, grație sprijinului oferit de Institutul Polonez din București, și-a lansat două cărți: Fado și Nouă. Cărțile despre care voi vorbi ceva mai jos.

Dar înainte de a fi un autor, Andrzej Stasiuk este un personaj. Are o duritate fizionomică aparentă. Emană o forță, o virilitate naturală și o tenacitate de explorator tarkovskian al zonelor crepusculare, pe care o regăsești și în proza pe care o scrie. Născut la Varșovia (1960, e un „optzecist” polonez!), a ales să locuiască într-un mic cătun la poalele munților Carpați, în sudul Poloniei. Îi place să poarte blugi, hanorac, geacă de piele și haine de camuflaj, paramilitare, conduce un SUV cu dublă tracțiune care-l ajută să învingă iarna troienele, să iasă la șoseaua spre cel mai apropiat oraș, să ajungă la „civilizație”. În închipuirea mea îl văd mereu într-un cadru agrest – casă de bârne, miros de rășină și mosc, stoguri de fân, o pușcă, o furcă, o secure și alte unelte de pădurar agățate sub grinda șopronului, șemineu cu flăcările duduind, vesélă de alamă lustruită la bucătărie, oale de lut atârnate de pereți… Un paradis aspru, mustind de autenticitate, numai bun pentru a hrăni imaginația unui scriitor care refuză „siropul”, dar nu și convențiile vieții literare, atât cât îi permite claustrarea autoasumată. Continue reading

Posted in literatură | Leave a comment

O carte despre răul de lângă noi

Se împlinesc cinci ani de la evenimentele dramatice din 7 aprilie și continuăm să ne punem aceleași întrebări și să constatăm aceeași opacitate din partea celor plătiți din bani publici pentru a răspunde. Vrem să-i vedem condamnați (nu exonerați!) pe torționarii care au omorât și maltratat tineri protestatari, vrem să știm cine au fost instigatorii rași în cap care au devastat sediile Președinției și Parlamentului – actorii unei farse sângeroase ce trebuia să justifice instaurarea dictaturii în Moldova. Vrem garanții că teroarea de-acum cinci ani nu se va repeta niciodată.

Circa 700 de basarabeni au cunoscut „pe viu” infernul justiției comuniste în aprilie 2009. Mărturiile a 11 dintre ei – tineri curajoși, care au acceptat să facă o „terapie narativă” – au fost adunate într-un volum, intitulat: „Vreau să visez și să zbor din nou” (există și o versiune în limba engleză). Cartea a fost lansată ieri, 3 aprilie, la Chișinău, în cadrul unei conferințe organizate de Centrul „Memoria” de Reabilitare a Victimelor Torturii, cu sprijin internațional și, din păcate, într-o cvasitotală indiferență din partea instituțiilor de stat din Moldova care, cu excepția Ministerului Educației, nu au onorat invitația. De ce? Probabil, pentru a evita niște reproșuri legitime

În rândurile ce urmează, reproduc scurta prefață pe care am scris-o pentru această culegere de mărturii.
„Vreau să visez și să zbor din nou” este cronica răscolitoare a unor destine frânte. Tineri de 18 ani și mai adulți, care au intrat în malaxorul unei maşini de represiune doar pentru simplul fapt că s-au aflat într-un loc nepotrivit, în toiul unor evenimente dramatice.

Moldova întreagă părea să deraieze ireversibil în ziua de 7 aprilie 2009 și în săptămânile ce au urmat, să se transforme într-un imens lagăr de tortură şi umilinţe inimaginabile. Din fericire, glonțul a trecut pe lângă ureche, cum se spune, democrația s-a salvat în extremis, valorile naționale, viitorul nostru european au putut căpăta un suflu nou, o speranță, prin venirea la guvernare a partidelor din Opoziția anticomunistă, învingătoare în alegerile din 29 iulie 2009. Însă represiunea a lăsat o lungă dâră de sânge, zeci de vieți schilodite. Vorbim prea puțin despre aceste lucruri, subiectul nu mai provoacă dezbaterile de altă dată, așa încât victimele regimului comunist așteaptă (în van?) să li se facă dreptate, iar torționarii să fie pedepsiți.

La ieșirea din detenție, autorii volumului au beneficiat de asistența medicală și sprijinul psihologic acordat de inimoasa echipă de medici condusă de Ludmila Popovici – directorul Centrului „Memoria”. Tinerii maltratați au fost ajutați să-și reia viața din punctul în care a intervenit nefasta ruptură, deși pentru majoritatea dintre ei întoarcerea la visele și proiectele de dinainte are un gust amar. Acum tot Centrul „Memoria”, ca editor al prezentei cărți, le oferă șansa să-și facă auzite vocile, să povestească lumii încercările teribile prin care au trecut.

Citeam aceste istorii cutremurătoare despre schingiuirile din comisariatele de poliție moldovenești, din noaptea de 7 aprilie 2009, și îmi veneau în minte secvențe din filmul „Katyn” al lui de Andrzej Wajda, unde protagoniști sunt asasinii staliniști, sau scene de groază din camerele de tortură naziste. Uneori realitatea ni se pare prea crudă, neverosimilă, imposibil de conceput, și atunci nu o putem vizualiza decât recurgând la niște referințe culturale, la ficțiunea artistică inspirată dintr-un capitol abominabil de istorie contemporană, pe care nu l-am trăit pe pielea noastră.

M-a uluit la lectura cărÈ›ii potenÈ›ialul de crimă È™i ferocitate care sălășluieÈ™te în fiinÈ›a umană. Mă refer la unii compatrioÈ›i de-ai noÈ™tri, aflaÈ›i în serviciul Legii: poliÈ›iÈ™ti, procurori, judecători. Am greÈ™i dacă am crede că vom reuÈ™i să le neutralizăm definitiv urâtele năravuri, precum ai exorciza un duh malefic. ÃŽn condiÈ›iile unui regim detestabil, în care valorile sunt inversate, „fiara” iese la suprafață chiar È™i dintr-un funcÈ›ionar conÈ™tiincios – tot el, în afara orelor de slujbă, soÈ› devotat È™i iubitor tată de familie. Istoriile tinerilor cuprinse între aceste coperte nu reprezintă doar un rechizitoriu explicit la adresa unui regim politic odios, de fapt este o carte despre „răul de lângă noi”, despre omul care nu are ruÈ™ine È™i nu are oroare de propria sa violență, de propria sa perfidie. Câți dintre monÈ™trii cu epoleÈ›i, care au operat în faimoasele „coridoare ale morÈ›ii”, au mai rămas în structurile Ministerului de Interne după reformele aplicate în 4 ani de guvernare democratică? Trăgându-È™i uniforme de croială europeană È™i-au abandonat ei apucăturile de zbiri? Nu vor reveni la vechile obiceiuri, nu vor redescoperi plăcerea sadică de a dispune de niÈ™te tineri lipsiÈ›i de apărare, în cazul în care s-ar coace din nou în Moldova premisele unei dictaturi?… Sunt întrebări pe care suntem obligaÈ›i să le punem, dacă vrem ca ororile din 7 aprilie să nu se repete. Pentru că, la fel, nu am crezut ca la aproape 20 de ani de la proclamarea independenÈ›ei, în Moldova anului 2009 să renască practicile totalitare, dar tocmai asta s-a întâmplat.

Ce mai aduce uimitor acest volum sunt sentimentele frumoase, solidaritatea, compasiunea, gesturile de umanism care vin să contrabalanseze răul atotputernic. Majoritatea tinerilor care vorbesc aici nu par să păstreze resentimente față de călăii lor, deși au plătit scump această seninătate și pace sufletească. Ei se căiesc, își fac procese de conștiință pentru momentele de slăbiciune din penitenciar: „Mă simt vinovat că nu am rezistat la bătăile şi tortura la care am fost supus. Mă simt vinovat că am gemut şi am strigat de durere. Iar din cauza aceasta fratele meu a „recunoscut” ceva ce nu a comis şi acum se află la închisoare”, spune unul dintre tineri.

Am găsit în această mărturisire tulburătoare chintesența mecanismului de strivit vieţi şi, în același timp, expresia sublimă a eticului, dovada iubirii față de seamăn.

O lecție pentru noi toți.”

Posted in politic | Leave a comment

Mariana Codruț și cuvintele adevărate

Cine cunoaște poezia Marianei Codruț, cu fibra ei existențială acută, va recunoaște uşor aceeași vibrație intelectuală și sensibilitate nobilă în publicistica pe care o practică de mai mulți ani. E un intelectual implicat civic, un scriitor care „pune suflet” în textele sale. A început să publice în anii ‘90, în Convorbiri literare, Contrapunct, Dilema, Timpul, Contrafort (unde ne bucurăm să o avem colaboratoare de la începuturile revistei), dar și în Ziarul de Iași, unde este prezentă cu tablete săptămânale. A combătut regimul fesenist și a continuat să scrie articole de angajare morală, reacționând la malversațiunile vieții politice românești sau, pur și simplu, la nedreptățile lumii.

„Peste miezul viu È™i strălucitor al unui cuvânt se pot depune tot atâtea straturi de mizerie câte guri mincinoase îl folosesc. Peste arhitectura concretă a unei realități se pot construi fraudulos tot atâtea false lumi paralele câte persoane sau grupuri interesate să manipuleze această realitate există.” – observă Mariana CodruÈ› într-unul dintre textele cuprinse în ultimul său volum de articole, Românul imparÈ›ial (Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011), È™i nu putem avea nicio îndoială asupra ambiguității pe care acest titlu de carte o comportă: de la Caragiale încoace ne-am învățat să citim exact pe dos multe dintre epitetele cu care ne împăunăm ca popor È™i ca indivizi. Și în „epoca nouă” asistăm la proliferarea cuvintelor È™i la compromiterea lor, la pierderea respectului față de sensul lor autentic. Iată un citat din articolul care dă ÅŸi titlul cărÅ£ii, rezumând tarele unei naÈ›iuni È™i dublul limbaj, conÈ™tiinÈ›a bifurcată cu care am ajuns să ne mândrim, prezentându-ne infirmitățile drept virtuÈ›i: „Pe vremea comuniÈ™tilor, românul imparÈ›ial reuÈ™ea performanÈ›a să fie mare nomenclaturist PCR È™i, în acelaÈ™i timp, susÈ›inător asiduu È™i prieten la cataramă cu spiritele nonconformiste. Să fie disident, dar să se bucure de tiraje de masă ori să se plimbe liber prin toată lumea, când ieÈ™irile peste hotare erau interzise. (…) ÃŽn vremurile postrevoluÈ›ionare, el e un trimestru de stânga, un altul de dreapta, la final de centru, ciclul putându-se relua. (…) Ce să faci, „imparÈ›ialul” nostru nu suportă să fie dintr-o bucată, adică să spună ce gândeÈ™te È™i să facă, fie È™i în parte, ceea ce spune: o asemenea atitudine e pentru el un semn al lipsei de diplomaÈ›ie (în cel mai bun caz) sau de imaturitate È™i primitivism (în cel mai rău caz). A fi din două sau trei bucăți – adică a zice una, a gândi alta È™i a face cu totul alta – e însă, nu-i aÈ™a?, semn de inteligență, de putere de adaptare, de distincÈ›ie È™i fineÈ›e chiar. Fiindcă, vezi bine, omul e o ființă superioară, care are acces la limbaj, iar limbajul i „s-a dat” doar pentru a ascunde adevărul! ÃŽn plus, omul e o ființă socială, or numai proÈ™tii pot crede că sinceritatea È™i francheÈ›ea te ajută acolo unde minciuna, compromisul È™i duplicitatea fac legea.” (p. 21-22, Românul imparÈ›ial). Continue reading

Posted in politic | Leave a comment

Vederi din Cernăuţi, oraşul-fantomă

Există în meseria scrisului pe lângă reperul estetic – un „punct de fugă” niciodată atins – anumite comandamente morale sau istorice care definesc maturitatea unei literaturi, articulându-se pe conştiinţa identitară a unei comunităţi greu încercate. Tragedia românilor din teritoriile ocupate de sovietici după cel de-al Doilea Război Mondial îşi caută în continuare vocile cele mai inspirate. „Veteranii” Vladimir Beşleagă şi Aureliu Busuioc, încă activi, sau regretaţii Vasile Vasilache şi Serafim Saka au surprins în cărţile lor de proză secvenţe revelatoare ale acestui destin nefericit. Scriitorii din generaţiile mai tinere sunt mai degrabă tentaţi să exploreze perioada anilor ’80 sau tranziţia post-sovietică (Constantin Cheianu, Emilian Galaicu-Păun), în timp ce douămiiştii sunt absorbiţi de incursiuni autoscopice sau deambulări în zona realismului „pur” şi „dur”, cu libertăţile de limbaj aferente.

Când ne aşteptam mai puţin, vine un autor consacrat în alt domeniu – geopolitică şi studii europene – să ne redea o „aşchie” din lumea pe care am pierdut-o acum circa o jumătate de secol. Oleg Serebrian – cercetător, profesor invitat la mai multe centre universitare din Europa şi Statele Unite, om politic, actualmente ambasador al Republicii Moldova la Paris, cunoscut autor pentru volumele sale de politică externă, inclusiv un oportun ca instrument de lucru Dicţionar de geopolitică (Polirom, 2006). Debutul literar al acestui intelectual erudit, pasionat de hărţi şi istorie contemporană, a luat forma unui roman, intitulat Cântecul mării (Editura Cartier, 2012). Dedicaţia plasată la începutul romanului dezleagă, întrucâtva, misterul acestei apariţii insolite. Serebrian îl evocă pe bunicul său, fost secretar al primăriei din Hădărăuţi, Guvernământul Bucovinei, şi pe străbunicii săi deportaţi în Siberia. Aşadar, cartea sa este mai degrabă un tribut de memorie, o datorie de conştiinţă decât rodul unei ambiţii literare. Ficţiunea artistică trebuie că-i va fi părut lui Oleg Serebrian o modalitate mai potrivită de a reda „mişcările tectonice” ale istoriei. Când scrii literatură îţi cauţi altfel cuvintele decât în textele de politologie: eşti obligat să-ţi imaginezi ideile, nu doar să le enunţi, să le întrupezi în oameni vii, care să fie vizibili, recognoscibili, să răscolească sensibilitatea cititorilor, în caz contrar, rişti să cazi în tezism, să ratezi estetic. De altfel, autorul simte nevoia să intervină cu un fel de voce din „off”, din spatele naraţiunii, pentru a-şi preciza mizele cărţii, care se întemeiază pe un argument umanist, specific artei din toate timpurile: „Ce păcat că istoricii nu pot lucra cu microscopul, că cei care peste ani vor drege cronica spoită a acestui război nu vor şti să desluşească în umbra marilor evenimente viaţa în derivă a acestor nenorociţi. În manualele şi tratatele lor, ei nu vor pomeni niciodată lacrimile disperate, strecurate în taină de vreo fată mare prin cine ştie ce şopron dosit din curtea unui sat uitat din Ural sau Harz, nu vor scrie niciun rând despre blestemul acela îngrozitor, scăpat pentru prima şi ultima dată din gura unei călugăriţe cucernice atunci când a văzut ruinele bazilicii Santa Marie delle Grazie, după cum nu va fi consemnat nicăieri nici faptul că, după ce-a închis pentru totdeauna uşa unei vechi cafenele din centrul Cernăuţilor, un bărbat miop cu faţă de pavian îşi va da frâu liber sentimentelor, strigând cu deznădejde spre icoana vreunui sfânt ce-l va privi indolent din ungherul camerei pustiite: „De ce, Doamne, chiar atâta neîndurare?!” (p. 78)

Romanul lui Serebrian are o structură „clasică”, de frescă istorică. Naufragiul vaporului „Titanic” ar fi rămas un fapt divers şi pasagerii pieriţi în ocean statistică pură, fără drama personalizată a unui cuplu de tineri îndrăgostiţi în filmul lui James Cameron. La fel Oleg Serebrian îşi focalizează spotul de lumină asupra unei familii din Cernăuţi, în jurul căreia tragedia istoriei capătă o mai mare pregnanţă: basorelieful prinde viaţă, se pune în mişcare, ne ţine cu respiraţia tăiată. Şi în romanul lui Oleg Serebrian este vorba de o catastrofă, de un dezastru geopolitic şi naţional, dar şi de un Armagedon al ideii de umanism, dreptate, memorie, continuitate a valorilor. Şi cred că impresia aceasta de calamitate istorică majoră, de fatalitate ineluctabilă este o performanţă a autorului, „erzaţul” amar care îţi însoţeşte lectura. Continue reading

Posted in politic | Leave a comment

Între Merkel și Putin

Fără a fi spectaculoasă prin declarații și oferte, vizita cancelarului Angela Merkel mi-a dat un liniștitor sentiment de normalitate. Un lider important al Occidentului ne-a vorbit la Chișinău despre o Moldovă a libertății și justiției, a fericirii și prosperității nu doar pentru un grup de privilegiați, ci pentru toți cetățenii. Expresia lui Konrad Adenauer, unul dintre părinții-fondatori ai Europei unite, citată de doamna cancelar – „vom sta sub același cer și vom avea aceleași orizonturi” – mi s-a părut o frumoasă metaforă a speranței. Depinde de noi ca aceste orizonturi comune, spre care ne invită Germania, să fie atinse.

AÈ™ pune în contrast cu această imagine luminoasă o altă viziune, una emanată din Rusia – cea care se insinuează de 200 de ani pe meleagurile noastre în calitate de… „partener strategic”. O viziune terifiantă, materializată într-o recentă secvență cu Garry Kasparov, pe care torÈ›ionarii lui Putin îl împing cu forÈ›a într-o dubă a poliÈ›iei. Această fotografie, care a făcut înconjurul lumii, a fost mai È™ocantă decât tot ce a produs până acum în materie de represiune (redată iconografic) actualul regim de la Moscova. Campionul mondial la È™ah, cel care a dominat vreme de două decenii „jocul minÈ›ii”, o valoare inestimabilă a țării sale, este lovit È™i îmbrâncit de un comando în uniforme. S-a întâmplat pe 17 august 2012, lângă judecătoria din Moscova, unde Kasparov venise să protesteze, alături de sute de manifestanÈ›i paÈ™nici, împotriva condamnării fetelor de la Pussy Riot.

De ce mi se pare specială această imagine, de vreme ce s-au mai văzut lideri ai OpoziÈ›iei ruse arestaÈ›i prin metode violente?… Pentru că în cazul lui Kasparov regimul Putin a trecut ultima linie.

Numai Stalin È™i urmaÈ™ii lui de la conducerea URSS au avut un comportament atât de barbar la adresa unor străluciÈ›i intelectuali – scriitori, savanÈ›i, medici, artiÈ™ti, muzicieni. Mandelstam, Bulgakov, Pasternak, Șalamov, Soljenițîn, Sineavski, Saharov, Brodski, Rostropovici… Patru dintre aceÈ™tia (È™i lista e incompletă) au luat Premiul Nobel. Mari creatori È™i mari conÈ™tiinÈ›e, cu care s-ar fi mândrit orice naÈ›iune civilizată. ToÈ›i au fost terorizaÈ›i È™i, în unele cazuri, exterminaÈ›i fizic, pentru că au refuzat să tacă. Faima acestor personalități dădea protestului lor o rezonanță È™i o credibilitate ieÈ™ite din comun, de aceea au fost percepuÈ›i de regim ca fiind extrem de periculoÈ™i.

Garry Kasparov face parte din aceeași familie de spirite. Omul care a fost primit cu onoruri de Papa de la Roma, de Regele Spaniei, de președinți ai Statelor Unite și de alți lideri politici ai lumii, a renunțat la sportul care i-a adus glorie, pentru a se dedica apărării drepturilor civice în Rusia. Umilindu-l pe Kasparov, tratându-l ca pe un bandit, ca pe un borfaș din stradă, președintele Putin a vrut să arate că nu-i mai pasă, că poate strivi pe orice contestatar al său, ba chiar o face cu o plăcere sadică dacă e vorba de o personalitate remarcabilă, crezând că reușește astfel (ca în vechile ritualuri păgâne) să-i știrbească „nimbul”, să-i anihileze excelența. Marasm, pură patologie a puterii.
Între modelul Merkel și „oferta” lui Putin alegerea pentru moldoveni n-ar trebui să trezească dubii.

Posted in politic | Leave a comment

Politica de tarabă

Ultimele declaraÅ£ii de la ChiÅŸinău îţi dau senzaÅ£ia că politica în Republica Moldova este un bâlci, unde fiecare precupeață face orice ca să atragă muÈ™terii, fără a se încurca în scrupule ÅŸi sensibilităţi. PD È™i PL, în special, par să fi intrat într-o acerbă cursă individualistă, sabotându-ÅŸi propriul program de guvernare. După lungi pertractări la scenă deschisă, dar ÅŸi în cadrul Consiliului Republican al partidului, Mihai Ghimpu ne-a comunicat că, probabil, va vota Legea Antidiscriminare, dar să fie aprobate mai întâi castrarea chimică a pedofililor È™i reformarea Centrului AnticorupÅ£ie. Curată negustorie! Apropo de castrarea chimică a pedofililor, promovată de liberali: de ce nu tăierea mâinii drepte sau amputarea piciorului stâng, ca-n unele țări islamice? Un pedofil ciung sau olog poate fi neutralizat cu mai mare uÅŸurinţă…

Într-un show televizat de acum două zile, Marian Lupu, a şocat, la rându-i, opinia publică, vorbind în termeni rebarbativi despre minoritățile sexuale. Ambasadorul unei țări membră a Uniunii Europene îmi spunea că asemenea declarații pe care le-ar face un președinte de parlament, în Occident i-ar sfârşi iremediabil cariera politică, nu şi în Moldova, am adăugat eu. În același interviu, dl Lupu, mărturisea, excedat, că nu înțelege legătura dintre eliminarea vizelor și adoptarea Legii Antidiscriminare. Ciudată eclipsă de raţiune la un politician care se consideră cult și școlit! Păi, legătura e foarte simplă: nu oferi regim fără vize unei țări ai cărei cetățeni sunt discriminați sub diverse pretexte la ei acasă, stigmatizați doar pentru faptul că sunt „altfel” decât majoritatea: riști să umpli Uniunea Europeană cu refugiați politici! Există tot felul de minorități, domnule Lupu. Intelectualii sunt o minoritate. Și arheologii, și jucătorii de baschet. Comuniştii îi consideră „minoritate” pe românii din Republica Moldova. E comod să fii de partea majorității, dar asta până când ți se descoperă și ție o diferență incriminatoare și atunci rolurile se inversează: persecutorul devine victimă…

Socialistul Dodon vociferează şi el la taraba populismului, cerând demisia ministrului Educației Mihai Șleahtițchi, pentru „crima” de a fi readus în şcoli „Istoria Românilor”. PSD-ul lui Șelin speculează cu ideea consultărilor populare. Și-a fabricat un sondaj de opinie în care majoritatea ar prefera „Istoria Moldovei”, nu „Istoria Românilor”. Ministrul Mihai Șleahtițchi le-a replicat pe bună dreptate acestor manipulatori abjecți că nu scoţi la referendum problemele de știință și învățământ, în care se pot pronunța doar specialiștii.

Comuniştii vând mituri sovietice expirate și contestă, mai nou, intenția Alianței de a reforma Centrul Anticorupție. Oponenţii PCRM le-au răspuns prompt: Voronin nu vrea reformarea Centrului Anticorupție, pentru că s-ar putea să aibă de suferit afacerile familiei sale!

Și dacă tot vorbim de afaceri, Vlad Plahotniuc a ales o formă mai frustă de marketing politic: a invadat cutiile poÈ™tale din ChiÈ™inău cu foi volante în care își laudă realizările de vicepreÈ™edinte al Partidului Democrat. Când te gândeÈ™ti la forÈ›a financiară a acestui magnat media, apelul său către alegători, sincer, direct, lipsit de fasoane, nu poate să nu înduioÈ™eze…

Oferta politică a PLDM s-a cam ofilit ÅŸi ea. După ce contestatul ministru de Interne Alexei Roibu mărturisise, candid, săptămâna trecută că a fost ofiÅ£er KGB ÅŸi că din această postură a făcut bine poporului, ieri, Vlad Filat a declarat că Republica Moldova s-ar putea totuÅŸi să nu obÅ£ină eliminarea vizelor până la sfârÈ™itul anului 2012, reformele sunt într-o întârziere de 8 luni. Din vina cui oare?…

Nu mai găseşti marfă de calitate pe taraba politică moldovenească. Doar produse contrafăcute şi „tinichele” de luat ochii copiilor şi cetăţenilor săraci cu duhul.

Posted in politic | Leave a comment

Istorie și ipocrizie

Republica Moldova trece printr-o sarabandă de aniversări care sunt în stare să zăpăcească de-a binelea un observator neprevenit. Date istorice incompatibile în esența lor sunt marcate cu aceeași frenezie și patimă, dar câți moldoveni realizează schizofrenia acestei situații?

Azi, 16 mai 2012, comemorăm 200 de ani de la semnarea Tratatului de la BucureÈ™ti, prin care Rusia È›aristă a ocupat Basarabia. Cu patru decenii mai devreme, in 1775, Principatul Moldovei pierduse întreaga Bucovină – cu Suceava È™i CernăuÈ›ii – în favoarea Austriei habsburgice. Spre deosebire de conaÈ›ionalii lor dintre Prut È™i Nistru, bucovinenii măcar fuseseră anexaÈ›i de un imperiu civilizator, central-european… Duminică, la ChiÈ™inău, au avut loc manifestaÈ›ii de comemorare a celor două secole de ocupaÅ£ie rusească. De data aceasta, forÈ›ele de ordine au prevenit ciocnirile dintre unioniÈ™ti È™i militanÈ›ii din organizaÈ›ia „PatrioÈ›ii Moldovei”, cei care deplâng faptul că Rusia nu a anexat întreaga Moldovă până la CarpaÈ›i – interesant „patriotism moldovenesc”, nimic de zis! ManifestanÈ›ii pro-unire au protestat în faÈ›a ambasadelor țărilor implicate în primul rapt al Basarabiei. Dar dacă în cazul Rusiei o asemenea acÈ›iune a fost perfect justificată, pentru că Moscova È›ine în continuare trupe de ocupaÈ›ie pe teritoriul Republicii Moldova È™i nu-È™i ascunde intenÈ›ia de a reface Uniunea Sovietică, atunci marÈ™ul spre Ambasada Turciei, la drept vorbind, ni s-a părut uÈ™or bizar. Turcia de azi, creată de Atatürk È™i de urmaÈ™ii săi politici, este o republică laică, un stat membru NATO, cu aspiraÈ›ii de integrare europeană, È™i nu are nicio legătură cu Imperiul Otoman de la 1812. Dar chiar È™i atunci, Sultanul a cedat în urma unor înfrângeri pe câmpul de luptă…

Partidul Liberal, care a lipsit de la manifestaţiile de stradă de duminică, pentru a nu fi confundat cu PNL-ul doamnei Pavlicenco (există o inflaţie de liberali în Moldova), a propus în Parlament ca cei 200 de ani de ocupație rusească să fie consemnați prin declararea de doliu național, însă colegii de Alianță nu au susținut inițiativa. Nu știm câte puncte electorale a câștigat Mihai Ghimpu prin această „demascare a trădătorilor cauzei naționale”, cum ar spune adepții mai fervenți ai PL, dar ideea de adeziune românească în Republica Moldova a avut de suferit. Azi, 16 mai, se va ține totuși doliu în capitală, în urma deciziei Consiliului Municipal Chișinău.

Și pentru că orice acțiune are, de regulă, o replică, un nou Barometru de Opinie Publică relevă accentuarea unei tendințe îngrijorătoare: 57 % dintre moldoveni ar vrea să adere la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan și doar 52 % ar prefera, concomitent, integrarea în Uniunea Europeană. Ne-am obișnuit să vorbim despre basarabenii aflați la muncă în Occident, să-i privim ca pe niște agenți ai schimbării mentalităților, dar uităm de uriașa masă anonimă a celor plecați să presteze munci umilitoare în Rusia. Contribuția lor la europenizarea Moldovei este egală cu zero. Iată că majoritatea concetățenilor lor de acasă pare să încline în aceeași direcție, spre Est, și cum să fie altfel, dacă 80 % din audiovizualul moldovenesc este compus din stații de radio și TV de limbă rusă?

Construcția unui stat de drept, eliminarea corupției, democratizarea societății implică eforturi, curaj, imaginație, sacrificiu. În Moldova lipsește o campanie energică de informare cu privire la Uniunea Europeană. Ai impresia că actuala putere doar mimează reformele de ochii donatorilor externi și nu crede în ceea ce declară. Cetățenii simt asta și încep să-și piardă răbdarea. Așa încât, degeaba vom proclama solemn mari adevăruri istorice, dacă angajamentul nostru pro-european și respectarea drepturilor omului vor „împacheta” o ipocrizie de fond.

Posted in politic | Leave a comment