Serghei Ciocolov, un protopărinte al ceramicii culte