Poetul ca fenomenolog: scriitura poetică și practica percepției atente