Lucreţia Bârlădeanu : „Un spirit ales în care divinitatea vine să-şi investească graţiile poate înnobila şi cel mai umil neam”