Peisajul la care renunți – poeme pentru revista „Contrafort”