Centenar Czesław Miłosz: Anamneza convertirii la Rău