O carte despre poetica romanescă a lui Constantin Stere