Existență și trăire, strategie narativă și ironie în proza lui Anatol Moraru