Datoria morală a istoricului (Bronislaw Baczko, La responsabilité morale de l’historien.)