Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 9-10 (131-132), septembrie-octombrie : Actualitatea : : Scrisoare deschisă către poetul Grigore Vieru

Actualitatea

Scrisoare deschisă către poetul Grigore Vieru

Stimate Dle Grigore Vieru,

Am citit cu stupoare şi tristeţe articolul Dvs., „Despre falsa elită şi bietul catâr”, publicat în săptămânalul „Literatura şi arta” (nr. 34 din 25 august 2005). Deşi eram oarecum obişnuiţi cu un asemenea gen de scriere pe care îl practicaţi cu fervoare de mai mulţi ani, spre deliciul galeriei probabil, pamfletul (chiar asta este!) despre „falsa elită” postmodernă ne-a consternat prin duritatea şi neadevărul tezelor pe care le conţine. Scrieţi cu ură şi nepăsare faţă de sensul greu al cuvintelor: „Regretăm că în cadrul atât de neapăratei republici literare basarabene s-a format o republică separatistă, numită postmodernistă, la fel de milităroasă şi obstrucţionistă ca cea nistreană.” Chiar aşa, dle Vieru?! Suntem la fel de nocivi şi periculoşi ca republica separatistă a criminalului şi mafiotului Igor Smirnov? A tipări cărţi în România, a publica în ziarele şi revistele din România şi nu în „Literatura şi arta” (din care a rămas doar „şi”, vorba lui Serafim Saka), să însemne „separatism transnistrean”? E drept că Dvs. aţi făcut şi înainte referiri culturale inedite, „încărcate de semnificaţii”, la Transnistria. Pentru a-i pune la respect pe poeţii de factură postmodernistă la un moment dat, de exemplu, i-aţi cerut lui Emilian Galaicu-Păun, un om viu, în primul rând, înainte de a fi unul dintre creatorii postmoderni basarabeni, „să coboare şi prin tranşee (...) sub gloanţele căzăceşti” decât să scrie ceea ce scrie, iar ceva mai încoace l-aţi apostrofat, probabil în stilul unei „elite adevărate”: „Opreşte-te, bădăranule!” În pofida acestor intimidări, literatura postmodernă din Basarabia, apărută în anii nouăzeci ca o reacţie firească la abuzurile realismului socialist, a continuat să se afirme (e drept, mai puţin, ba chiar deloc, în „Literatura şi arta”), fiind publicată în cele mai importante reviste literare de pe ambele maluri ale Prutului şi contribuind substanţial la sincronizarea procesului literar românesc. Nici o altă generaţie de creatori din Moldova de la est de Prut n-a adunat atâtea referinţe pozitive în presa culturală românească, câte pot fi contabilizate în dreptul postmoderniştilor basarabeni. Poate nu e relevant acest fapt şi, desigur, nici nu reprezintă întotdeauna un criteriu infailibil, dar cinci din cei şase scriitori basarabeni care au primit, după 1990, Premiul Uniunii Scriitorilor din România - un premiu care chiar contează - sunt autori postmoderni.

Considerăm tendenţioase şi pline de rea credinţă şi alte afirmaţii ale Dvs. din pamfletul mai sus-menţionat. Bunăoară: „Tocmai reprezentanţii acestei gălăgioase şi neruşinate elite sunt cei care atacă pe toate personalităţile, ei sunt cei care, pe ambele maluri ale Prutului, au la îndemână şi conduc numeroase reviste de cultură, o mulţime de edituri unde îşi scot anual cărţile, pe ei îi veţi vedea şi auzi la posturile de televiziune şi radio şi tot ei au ocupat destule catedre de literatură la care otrăvesc sufletul studenţilor în ideea că Druţă, bunăoară, ar fi un scriitor perimat şi minor, pe când dânşii sunt cei fără de care Europa n-ar mai fi auzit de Basarabia.” O adevărată caracatiţă siciliană! Găsim de prost gust şi stupidă concluzia care porneşte de la afirmaţia că „este adevărat, fiind sub alte vremi, dânşii au beneficiat de frumuseţea şi bogăţia limbii române”, însă ajungeţi în cele din urmă să afirmaţi: „Buna stăpânire a limbii române nu-ţi conferă în mod automat şi talent. La Bucureşti, bunăoară, ţiganii necărturari vorbesc minunat româneşte, dar ei nu se consideră scriitori, nu se consideră crema culturii româneşti.” Şi noi care credeam, domnule Vieru, că a scrie corect şi cu bună credinţă româneşte înseamnă a-i cinsti pe clasici, a cinsti marile valori spirituale ale neamului românesc!

Ne nedumereşte insistenţa cu care ţineţi să ne lăsaţi drept învăţătură următoarele cuvinte: „Amintim vajnicilor colegi anticomunişti că mari personalităţi ale culturii universale cum ar fi Şolohov, Sartre, Aragon, Picasso, Neruda, Ritsos, ca să nominalizăm doar câteva dintre ele, au simpatizat comunismul sau chiar au crezut în el”, încercând, pesemne, să vă justificaţi propriul „flirt poetic” cu fostul regim comunist. Poate vă dezamăgim o dată în plus, dar noi, domnule Vieru, nici nu simpatizăm comunismul şi nici nu credem în el. Pentru că nici o altă ideologie nu a distrus mai în profunzime fiinţa naţională!

Obsesia Dvs. pentru „optzecişti” şi „postmodernişti”, văzută ca generaţia destabilizatoare, iconoclastă, străină de specificul local, v-a făcut să nu observaţi apariţia pe scena literaturii a unei generaţii noi, mai tinere. În acest context, divagaţiile Dvs. pe seama faptului că literatura generaţiei noastre „e bântuită de sex, de sex bicisnic sub raport artis­tic” este falsă şi fără adresă. Scrieţi: „Aceasta ar fi tragedia postmoderniştilor basarabeni: nebunia de a se retrage total în abstracţiuni pretins filozofice sau în amănunţite descrieri fiziologice, în ascunderea lor în vaginul din care nu mai ies la aer. Să stea cât vor în el, nu vom avea nimic împotrivă, dar să nu ne ameninţe mereu cu „groapa de gunoi a istoriei”, stând ei înşişi în altă groapă...”. Vă asigurăm că nu veţi găsi în poemele noastre asemenea licenţiozităţi care să demonstreze teza sexismului delirant şi vulgar sau a pornografiei, precum insinuaţi. Totodată, e şocantă comparaţia Dvs., poet al „universului matern”, cu „vaginul din care nu mai ies la aer” şi o „altă groapă”. De când, domnule Vieru, matricea care ne-a dat viaţă tuturor este „o groapă”?!!

În „P.S.”-ul aceluiaşi pamflet insistaţi să fie republicată în „L.A” o „tabletă sclipitoare”, selectată chiar de Dvs. din presa bucureşteană, dând-o drept model de atitudine faţă de „elitele valahe”. Noi însă considerăm această tabletă („Mare, mare de tot”- Răzvan Ioan Boanchiş, în „7 Plus”) drept o nouă formă de barbarie proletcultistă. Inspiraţi de asemenea mesaje, ortacii lui Miron Cosma au maltratat şi umilit intelectualii pe străzile Bucureştilor, îndepărtând România de lumea civilizată. Regretăm profund că o asemenea mostră de primitivism şi exclusivism în gândire poate fi pe placul Dvs.

Domnule Grigore Vieru, în acest context, dar ţinând cont şi de faptul că în acelaşi articol-pamflet menţionaţi că „în antologia poeziei basarabene pe care, în sfârşit, o finalizez, am acordat postmoderniştilor spaţiul cuvenit”, considerăm o onoare plină de umilinţă pentru noi şi o ipocrizie din partea Dvs. includerea unor texte postmoderniste în antologia la care lucraţi. Prin urmare, noi, subsemnaţii, în eventualitatea că am fost selectaţi pentru această Antologie, vă aducem la cunoştinţă că refuzăm categoric să facem parte din autorii antologaţi, ceea ce înseamnă că nu cedăm drepturile de autor pentru editura ce urmează să tipărească Antologia.

Domnule Grigore Vieru, vă rugăm să consideraţi această scrisoare deschisă drept expresia unei solidarităţi a generaţiei noastre, o generaţie pe care Dvs., se pare, o urâţi şi o dispreţuiţi consecvent, dincolo de vorbele cu care uneori, strategic, aţi încercat să lăudaţi pe unul sau altul dintre noi. Vă reamintim chiar cuvintele Dvs., că ura îl descalifică şi-l desfigurează pe orice om, dar mai ales pe un poet.

 Emilian Galaicu-Păun, Vasile Gârneţ, Nicolae Popa, Leo Butnaru, Dumitru Crudu, Eugen Cioclea, Călina Trifan, Grigore Chiper, Irina Nechit, Nicolae Leahu, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Spătaru, Mircea V. Ciobanu, Ghenadie Nicu, Margareta Curtescu, Adrian Ciubotaru.

Note:

a) „Scrisoarea...” a apărut în Jurnal de Chişinău, nr. 415, din 20 septembrie 2005, şi în România literară, nr. 39, din 5-11 octombrie 2005.

b) Săptămânalul Literatura şi arta – organul oficial de presă al Uniunii Scriitorilor din Moldova – a continuat să atace în ultimele săptămâni, cu o virulenţă absurdă şi nedreaptă, aceeaşi generaţie de creaţie – postmoderniştii şi revistele pe care le redactează, Contrafort şi Semn, precum şi pe unii confraţi mai vârstnici –, denigrându-le opera şi dezonorându-le imaginea publică, prin calificative gen: „nepatrioţi”, „pornografi”, „satanişti”, „falşi elitişti”, „izolaţionişti”, „infirmi psihic şi moral”, „separatişti”, „mâncători de salam de Sibiu”, „mercenari”, „iraţionali”, „tineri întârziaţi”, „bicisnici”, „perverşi”, „demolatori ai valorilor naţionale”, „popândăi”, „apoplectici”, “indivizi care trebuie supuşi exorcizării” etc. Ajunşi în această fază clinică a conflictului, evident, orice discuţie cu detractorii noştri devine imposibilă.

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova