Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 10-11 (108-109), octombrie-noiembrie : Supliment Contrafort - Modelul Coşeriu : : Două recenzii

Supliment Contrafort - Modelul Coşeriu

Două recenzii

Eugeniu Coşeriu – prozatorul

Cele 12 "povestiri şi glume" ale acestui volum de doar 55 de pagini, scrise de Eugeniu Coşeriu în limba italiană în perioada 1946-1950 şi publicate iniţial în periodicele Corriere Lombardo şi L’Europeo, revelă un excelent prozator, care prospectează un univers tematic destul de generos în subiecte. Bine articulate în construcţia lor, prozele coşeriene au aerul că ne dezvăluie întotdeauna secrete primejdioase ale unei lumi ascunse, o lume nevăzută şi doar rareori bănuită. Scriitura aceasta îmbrăţişează o formă de onirism domesticit, irigată de curenţi suprarealişti şi de o formă de misticism contemplativ, resemnat. Simplitatea scriiturii este amăgitoare, precum riscante sunt şi interpretările cu mare avânt, desprinse de text, sofisticate (de pildă, sub o puternică lupă semiotică). Recomandăm cititorilor două comentarii despre proza lui Eugeniu Coşeriu:1. postfaţa lui Cornel Mihai Ionescu la volumul pe care îl semnalăm în această pagină; 2. paginile lui Mihai Cimpoi despre Eugeniu Coşeriu din O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Ceea ce putem afirma cu tărie este că Eugeniu Coşeriu avea, la o vârstă când prozatorii de succes abia se gândesc să înceapă să scrie, o "pricepere" narativă de invidiat, găsind un filon tematic pe care îl putea exploata cu succes mulţi ani. Dacă ar fi perseverat în a scrie proză, excepţional dotat cum era, cred că Eugeniu Coşeriu putea deveni unul din marii prozatori ai lumii.

Eugenio Coseriu, Anotimpul ploilor (povestiri şi glume), Cu cinci desene de Nerses Ounanian. Traducere din italiană de Adriana Gorăscu. Postfaţă de Cornel Mihai Ionescu. Editura Clusium, Cluj, 1992

 

Revista Studia,

Universitatis Babeş-Bolyai, seria "Philologica"

 

Numărul 4, anul 2001, al acestei reviste care apare sub auspiciile Universităţii clujene, este dedicat Profesorului Eugeniu Coşeriu la aniversarea a 80 de ani. Textul din deschidere, semnat de Mircea Borcilă, "Început de drum în studiile integraliste", face o trecere în revistă a acestei direcţii fundamentale din lingvistica actuală, precum şi o analiză a nivelului de asimilare de care s-au bucurat până acum lucrările marelui savant român de la Tubingen. "Un complex de factori, foarte greu de circumscris printr-o formulă sintetică simplă, notează Mircea Borcilă, a făcut ca accesul interpretării la acest "centru" sau nucleu profund (al scrierilor lui Coşeriu – n.n.), urmat de asumarea temeiului de principiu pe care acesta îl reprezintă, să aibă loc numai cu un considerabil decalaj temporal în raport cu cristalizările lui iniţiale în opera fondatoare (încă din anii ’50)." Mutaţia paradigmatică în direcţia lingvisticii integrale se produce abia pe la mijlocul anilor '80, atunci când apar în străinătate şi principalele monografii consacrate concepţiei lingvistice a lui E. Coşeriu. Studia prezintă şi comentează într-un compartiment final câteva volume de acest fel, greu accesibile cercetătorilor români. Mai colaborează: Lucian Lazăr, Dimensiunea istorică a limbajului în lingvistica integrală; Dina Vâlcu, Integralism vs. generativism. O confruntare de ansamblu a celor două abordări lingvistice; Eugenia Bojoga, Teoria semantică a lui E.Coşeriu în Spania; Rodica Frenţiu, Cuvintele şi "viaţa" lor. Primatul istoriei în limbă; Lolita Zagaevschi, Despre statutul metaforei ca funcţie textuală în lingvistica textului; Oana Boc, Aspecte tipologice ale dimensiunii spaţio-temporale în "Flori de mucigai" de Tudor Arghezi; Nicoleta Neşu, Statutul tipologic al discursului politic; Emma Tămâianu-Morita, Valorizarea integralismului în lingvistica japoneză. Câteva repere; Cornel Vâlcu, E Coşeriu şi "răsturnarea lingvistică". O (nouă) deschidere spre postmodernitate.

Un număr al revistei Studia, care consolidează "mişcarea integralistă" prin contribuţii teoretice valoroase şi stimulative, extrem de util lingviştilor basarabeni.

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova