Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 10-11 (108-109), octombrie-noiembrie : Supliment Contrafort - Modelul Coşeriu : Ion Vlad : Un exerciţiu de memorie

Supliment Contrafort - Modelul Coşeriu

Ion Vlad

Un exerciţiu de memorie

Mi-e greu să-mi imaginez satul Mihăileni din fostul judeţ Bălţi; am urmărit peisajul basarabean din tren, după o oprire la Chişinău, unde confraţi români ne-au lăsat în dar un coş împletit cu câteva sticle de vin ce-mi aminteau de miracolul soarelui şi de aromele pământului din spaţiul generos al Târnavelor ... Aşadar, nu ştiu cum arăta satul Mihăileni al lui Eugeniu Coşeriu. Sunt sigur, însă, că ţăranii basarabeni nu se deosebeau prea mult de cei care au dat viaţă Cîmpiei Transilvaniei. Sunt dator să mă explic: într-o seară calmă şi bună de mai ne aflam la un ceas de taină şi de evocări împreună cu profesorul Eugeniu Coşeriu, elogiind atmosfera Clujului, întîlnirile sale cu scriitori şi universitari, în acest burg unde oficiaseră în numele ştiinţei şi al Logosului mari dascăli precum Vasile Bogrea şi Sextil Puşcariu, Vasile Pârvan – prezent la inaugurarea Universităţii – sau filologi care au dat strălucire Muzeului Limbii Române şi memorabilei sale publicaţii, Dacoromania.

Dar orele nopţii au chemat, mai apropiate şi mai tainice, nume şi opere, poeme ale amintirilor şi proiecte de odinioară. Verbul animat al Profesorului, ascultat de soţia mea şi de Eugenia Bojoga, m-a îndemnat să invoc alte mărturii ale carierei profesorului plecat din ţară în 1940 şi reîntors după decenii. Anii petrecuţi în Italia; comentariile semnate în reviste italiene despre Ion Barbu; doctoratul în filosofie la profesorul Antonio Banfi; itinerariile latino-americane şi apoi Tubingenul au rezonat în noaptea clujeană precum într-o aventură spirituală tulburătoare şi impresionantă prin curaj şi tenacitate, spirit şi cercetare, neîntreruptă şi neobosită cercetare sub pecetea cunoaşterii şi a tinereţii spiritului. Tot astfel era în acea seară de mai profesorul Eugeniu Coşeriu. În lumea "imaginarului", recompuneam file precum aceea a colaborării la Jurnalul literar, revista lui G. Călinescu, apărută la Iaşi în 1939, sau mă reîntîlneam cu numeroasele şi inepuizabilele corespondenţe de istorie literară, de istorie a culturii şi filosofiei din dialogurile profesorului cu diverşi colaboratori. Energeia aristotelică, dinamismul creator se înfăptuia sub ochii noştri în noaptea clujeană şi ascultam comentariile sale despre Şcoala ardeleană, despre I. Budai-Deleanu sau răscoleam în amintirile mele verbul lui Ion Barbu, atît de preţuit de Eugeniu Coşeriu: "La vreo Dunăre turcească, Pe şes veşted, cu tutun / La mijloc de Rău şi Bun / Pîn’la cer frîngîndu-şi treapta, / Trebuie să înflorească: Alba, / Dreapta / Isarlîk".

Uimirea noastră n-a încetat să se asocieze preţuirii noastre astfel întărită în noaptea de mai, într-un Cluj al amintirilor de-acum înainte...

Şi peste toate acestea, semnatarul acestui "exerciţiu" al amintirilor a pomenit, la un moment dat, un scriitor al Cîmpiei Transilvaniei, dispărut înainte de vreme, abia la treizeci de ani: Pavel Dan. Ideea era a universalităţii şi a transcenderii spaţiului românesc prin valorile literaturii şi prin vocile inimitabile ale unor scriitori. Şi amintindu-i profesorului Eugeniu Coşeriu de faptul că Eugen Ionescu prefaţase, în 1945, un volum cu nuvelele scriitorului dintr-un sat din Cîmpia Ardealului, volum apărut la Marsilia la o editură oarecare, am ascultat cu plăcere că profesorul care avea să se întoarcă în Tubingenul unde fuseseră cîndva Tudor Vianu şi Ion Barbu, pregătise o ediţie germană din Pavel Dan. Am trăit atunci un moment de efuziune şi de indelebilă bucurie. Eugeniu Coşeriu era, aşadar, fiul unor ţărani din Mihăilenii Bălţilor dar şi al oamenilor Cîmpiei transilvănene, pământul unde mă născusem şi unde mă aflu prin "frontierele" Clujului ... În plină noapte, străbăteam mai apoi străzile oraşului, ştiind că n-am să uit acest ceas unic al celebrării unui mare om: Eugeniu Coşeriu.

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova