Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 5-6 (103-104), mai-iunie : Edituri şi editori din Basarabia - supliment tematic : : Comuniştii editează doar clasici 'moldoveni' şi autori contemporani decedaţi, cu cărţi scrise în perioada sovietică

Edituri şi editori din Basarabia - supliment tematic

Comuniştii editează doar clasici 'moldoveni' şi autori contemporani decedaţi, cu cărţi scrise în perioada sovietică

Aflând că pregătim un număr tematic consacrat fenomenului editorial din Republica Moldova, un "cunoscător" ne-a trimis la redacţie lista cărţilor subvenţionate de stat în anul 2003, listă pe care o publicăm în această pagină. Ce-ar fi de comentat? Editura care a primit subvenţii din partea statului este, bineînţeles, "Cartea Moldovei", unica editură de stat de la noi, dar care nu este deloc cea mai performantă, mai bună. Partea "interesanta" a acestei liste sunt autorii "aleşi" pentru publicare.  Clasicii "moldoveni" nu pun nici o problemă. În lista "scriitorilor din Republica Moldova" vedem că, cu unele excepţii, majoritatea scriitorilor sunt decedaţi şi sunt retipăriţi acum cu cărţi/titluri care, la fel, nu pun "probleme" autorităţilor comuniste de la Chişinău. Nici unul dintre scriitorii în viaţă, cu adevărat valoroşi ai Basarabiei de astăzi nu figurează în lista de subvenţii din bugetul de stat. Cine, după ce criterii a întocmit această listă? Nu credem că e "creaţia" ministrului Veaceslav Madan, pentru că, după felul cum vorbeşte şi, mai ales, ce spune, nu se arată prea împătimit de carte. Ar fi fost chiar o fericită excepţie în garnitura comuniştilor, dar nu este. Bănuim că există cineva, un cunoscător, care e foarte prudent şi atent la conjunctura politică. Filozofia lui de viaţă e simplă: editezi clasici "verificaţi" şi autori contemporani decedaţi, cu cărţi scrise în perioada sovietică, şi nu te deranjează nimeni. Dar cine să-i publice pe cei vii? Cine să publice scriitorii tineri, afirmaţi după 1989? Cine să-i publice pe eventualii debutanţi? Comunist sau necomunist, statul acesta va avea nevoie de scriitori şi peste zece, peste douăzeci de ani. Iată doar câteva întrebări pe care le punem citind această listă.

 

Aprobat

Preşedintele Comisiei Cultură,

Învăţământ, Tineret şi Mijloace

de Informare în Masă

"____"  ______________2003

             Vladimir Dragomir

 

 

Lista ediţiilor propuse şi subvenţionate din bugetul de stat în anul 2003

 

I. Folclor, literatură clasică naţională şi universală (inclusiv carte ilustrată color)

 

1. Gh. Asachi, "Scrieri" 17,0 (tipărit). Volum coli de tipar - 7,0; Tiraj – 3000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

2. "Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără moarte" (Poveşti populare) (tipărit). Volum coli de tipar – 7,0. Tiraj – 3000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 25 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

3. A. Donici, "Frunzele şi rădăcina" (tipărit). Volum coli de tipar – 5,0. Tiraj – 3000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 24 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

4. B.P.Hasdeu, "Răzvan şi Vidra", "Ion Vodă cel Cumplit" (tipărit). Volum coli de tipar – 6,0. Tiraj – 3000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 23 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

 

 

II. Scriitori din Republica Moldova

 

5. Gh. Meniuc, "Toamna lui Orfeu" (tipărit). Volum coli de tipar – 7,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

6. I.Vatamanu, "Versuri" (tipărit). Volum coli de tipar – 7,0. Tiraj – 2000. Costul preventiv al ediţiei – 35 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

7. N.Vieru, "Omul din oglindă". Volum coli de tipar – 7,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 ex. Editura "Cartea Moldovei".

8. V.Malev, "Recviem pentru Maria". Volum coli de tipar – 9,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 35 000 lei.. Editura "Cartea Moldovei".

9. V.Roşca, "O mie de ochi". Volum coli de tipar – 7,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

10. Gh. Dumitriu, "Povestea cocostârcului" (Ilustrată color). Volum coli de tipar – 3,0. Tiraj – 3000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 25 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

11. I.Gheorghiţă "Versuri". Volum coli de tipar – 7,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 24 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

12. P.Zadnipru, "Scrieri". Volumul coli de tipar – 7,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei 25 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

13. E.Damian, "Jocul de-a moartea" (proză). Volum coli de tipar – 9,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

14. I.Podoleanu, "Dramaturgie". Volum coli de tipar – 15,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 25 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

15. L.Latieva, "Proză". Volum coli de tipar – 7,0. Tiraj – 2000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

 

 

III. Studii literare, eseistică şi folcloristică

 

16. V.Coroban, "Dimitrie Cantemir – scriitor umanist". Volum coli de tipar – 10,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 25 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

17. Gh.Mazilu, "Autoritatea noastră spirituală I.Druţă". Volum coli de autor – 8,0. Tiraj – 1500 ex. Costul preventiv al ediţiei – 20 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

18. N.Băieşu, "Să ne cunoaştem sărbătorile" (Studiu folcloric). Volum coli de autor – 10,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

19. E.David, "Proză scurtă." Traducere din literatura universală. Volum coli de autor – 0,9. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 25 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

 

 

IV. Arta plastică, muzicală şi teatrală

 

20. C.Spânu, "Igor Vieru". Monografie. Volum coli de autor – 3,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 35 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

21. Gh.Vrabie, "Aurel David". Monografie. Volum coli de autor – 3,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 35 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

22. Muzică pentru pian (colectiv). Volum coli de autor – 7,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 25 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

23. M.Mâţu, "Creatori contemporani" (V.Apostol). Volum coli de autor – 10,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 30 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

24. R.Arabagiu, "Muzică în templu". Monografie consacrată compozitorului M.Berezovschi. Volum coli de autor – 7,0. Tiraj – 1000 ex. Costul preventiv al ediţiei – 20 000 lei. Editura "Cartea Moldovei".

 

Veaceslav Madan,

Ministrul Culturii

03 ianuarie 2003, mun. Chişinău

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova