Contrafort
Fondat in octombrie 1994
Contrafort : 5-6 (103-104), mai-iunie : Actualitatea : Aurel Sasu : Dicţionarul Biografic al Scriitorilor Români - Invitaţie la colaborare

Actualitatea

Aurel Sasu

Dicţionarul Biografic al Scriitorilor Români - Invitaţie la colaborare

În vederea elaborării unui Dicţionar Biografic al Scriitorilor Români, adresez membrilor Uniunii Scriitorilor din România, ASPRO şi ai altor Asociaţii profesionale (rude sau urmaşi, în cazul celor decedaţi) rugămintea să răspundă chestionarului alăturat.

După cele patru volume ale Dicţionarului Scriitorilor Români, lucrarea înseamnă, într-un efort de continuitate, pasul următor spre dezideratul major al dicţionarului-tezaur. Cu precizarea că nici ea nu concurează, nu se confundă şi nu repetă alte sinteze generale (enciclopedice) de literatură română realizate ori în fază de proiect. Iniţiativa continuă, firesc, o experienţă şi răspunde unei stringente necesităţi: aceea de a extinde spaţiul acordat scriitorilor contemporani şi de a oferi cititorului o informaţie, pe cât posibil, completă şi la zi.

În redactarea răspunsurilor (după modelul chestionarului alăturat) este imperios necesar să fie luate în seamă sugestiile fiecărei întrebări, evitându-se, astfel, în viitoarele articole, prezentările parţiale sau datele eronate. Lipsa informaţiei sau neprimirea ei în timp util ar putea explica, în final, eventuale absenţe din sumarul cărţii. Se înţelege, cu siguranţă, că datorită multor dificultăţi, îndeobşte cunoscute (financiare, în primul rând!), îmi va fi dificil să suplinesc întârzierea, amânarea sau indiferenţa sceptică prin alte mijloace de comunicare decât pagina de revistă. M-aş bucura să convingă doar acest mesaj. El este un apel la binevoitoarea colaborare a tuturor celor ce mai cred că prin literatură putem participa la utopia salvării şi a speranţei. Invitaţia este adresată deopotrivă scriitorilor din Republica Moldova.

Adresez, de asemenea, Inspectoratelor Judeţene de Cultură, colegiala rugăminte să binevoiască a ne oferi lucrările documentare şi de sinteză (dicţionare, albume etc.) dedicate personalităţilor culturale şi scriitorilor din respectivele regiuni ale ţării.

Ştiu că, în alte ţări, în spatele unui proiect de asemenea importanţă şi dificultate se află o instituţie. Din păcate, în spatele Dicţionarului biografic nu se află decât visul şi dorinţa de a oferi literaturii române o lucrare de referinţă. Uniunea Scriitorilor şi Editura Albatros pot încuraja iniţiativa, dar nu pot rezolva toate problemele pe care aceasta le presupune. Aş fi, tocmai de aceea, recunoscător, celui (celor) ce şi-ar oferi, pentru viitoarea sinteză, binevoitorul sprijin financiar.

Dicţionarul Biografic va apărea la Editura Albatros în anul 2004. Termenul limită pentru primirea răspunsurilor la chestionar este 31 octombrie 2003. Informaţia se înregistrează până la 31 decembrie 2002.

 

Chestionar

1. Nume (Numele la naştere, altul decât cel folosit).

2. Prenume (prenumele la naştere, altul decât cel folosit).

3. Pseudonim - (când e cazul).

4. Data naşterii: - zi, lună, an.

5. Locul naşterii: - sat, comună, oraş, judeţ, ţară.

6. Părinţii:  - prenumele şi numele tatălui; ocupaţia.

- prenumele mamei şi numele de fată; ocupaţia.

7. Studii: - elementare, liceale, universitare (alte studii) - cu indicarea instituţiei, localităţii şi anilor respectivi.

8. Funcţii: - în ordine cronologică: instituţia, localitatea şi anul (anii).

9. Burse de studii (specializări): - felul bursei, instituţia, ţara şi anul (anii).

10. Doctorat:  - specialitatea, titlul tezei, Universitatea şi anul susţinerii.

11. Data stabilirii în ţara de adopţie (pentru scriitori din emigraţie).

12. Data primirii în Uniunea Scriitorilor sau în ASPRO.

13. Colaborări la reviste: - titlul revistelor; pentru cele din străinătate se indică ţara şi localitatea.

14. Colaborări la volume colective (antologii, volume omagiale, tematice etc.) - titlul volumului, coordonatorul, editură, oraş, ţară, an.

15. Iniţiative culturale:  reviste editate (titlul şi anii), colecţii coordonate, edituri etc.

16. Condamnări politice, detenţii, domicilii forţate:  circumstanţele condamnării, sentinţe, durată, loc (locuri) de detenţie, anii; localitatea şi perioada (anii) domiciliilor forţate.

17. Debutul absolut: - titlul revistei şi anul (alte detalii sunt binevenite: împrejurări, mentori etc.)

18. Pentru autorii dramatici: - titlul (subtitlul) pieselor şi premiera lor absolută; stagiunea (stagiunile) în care s-au jucat, teatrul şi regizorul.

Aceleaşi informaţii pentru dramatizări.

19. Debutul editorial: - titlul (subtitlul) volumului şi anul de apariţie.

20. Opera tipărită: - în ordine cronologică: titlul (subtitlul) volumului, genul (poezie, proză scurtă, roman, reportaj, memorialistică, eseu etc.), editura, oraşul şi anul de apariţie. Se vor consemna, de  asemenea, prefeţele/postfeţele, după formula: cu o prefaţă/postfaţă de...

21. Traduceri din opera originală în alte limbi: - titlul versiunii româneşti, titlul în traducere, traducătorul, editura, oraşul, anul de apariţie.

22. Traduceri din literatura universală, în volum: - autorul, titlul (subtitlul),  editura, oraşul, anul de apariţie; se menţionează colaboratorii traducerilor realizate în colaborare.

23. Ediţii critice: - titlul ediţiei, oraşul, anul de apariţie; se reproduce întocmai informaţia foii de titlu: prefeţe, tabele cronologice etc.

24. Scenarii de film:  - filme realizate, titlu, regizor, an; premii.

25. Referinţe critice selective:

- în reviste - autor, titlul revistei, număr, an

- în volume - autor, titlul volu­mului, anul.

26. Premii literare: în ţară şi străinătate. În cazul premiilor acordate pentru volume: premiul, titlul volumului premiat şi anul de apariţie, anul acordării premiului. Se precizează doar anul, în cazul altor premii, distincţii etc.

27. Apartenenţa la organizaţii profesionale (denumirea, anul sau anii).

28. O fotografie

29. Adresă, telefon, e-mail.

30. Semnătura.

31. Orice alte informaţii pe care le credeţi utile lucrării.

 

Răspunsurile culese la două rânduri (însoţite de o dischetă) vor fi expediate pe adresa:

 

Prof. univ. dr. Aurel Sasu

C.P. 15-11, Oficiul Poştal 15

3400 Cluj-Napoca

România

Tel. (0264) 425-767

1

Inapoi la cuprinsul numarului

Copyright Contrafort S.R.L.
contrafort@moldnet.md (protected by spam filter and blog promotion by blogupp)
Site apărut cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova