Categorii

Parteneri

Noutăţi editoriale

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Noutăţi editoriale

articol: 
articol: 
articol: 
articol: 
articol: 

(Ion Bogdan Lefter. O oglindă purtată de-a lungul unui drum. Fotograme din postmodernitatea românească. 7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Müller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu; Andrzej Stasiuk în limba română. Fado. Nouă; NRF – Noua Revistă Filologică)
 
Două cărţi de Ion Bogdan Lefter
O oglindă purtată de-a lungul unui drum. Fotograme din postmodernitatea românească. Piteşti, Paralela 45, 2010.
 
De-a lungul a trei decenii de activitate critică, Ion Bogdan Lefter şi-a însoţit fidel colegii de generaţie literară, de la primul „val” postmodern al anilor 1980 şi continuând cu seriile următoare. Comentându-i sistematic, el a urmărit şi a analizat întregul fenomen în diverse tipuri de texte: teoretice şi programatice, precum cele culese în volumul său Postmodernism. Din dosarul unei „bătălii” culturale, de cuprindere panoramică a unui gen în Flashback 1985. Începuturile „noii poezii” ş.a.m.d. O oglindă purtată de-a lungul unui drum e „jurnalul de bord” al acestui demers interpretativ: cronicile de carte, profilurile de autori, articolele şi prezentările reunite aici schiţează tabloul de ansamblu al evoluţiei literaturii române a perioadei.
 
7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Müller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu. Piteşti, Paralela 45, 2010.
Cartea de faţă cuprinde şapte studii despre şapte colegi de generaţie ai autorului: Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Herta Müller, Valentin Petculescu, Vasile Gogea, Nichita Danilov şi Bogdan Ghiu. Cunoscut analist şi teoretician al fenomenului postmodern, Ion Bogdan Lefter lucrează de această dată „micromonografic”, investigând scrierile fiecăruia dintre cei şapte în ansamblu, în sistem, cu o importantă dimensiune de critică „genetică”, de investigare a surselor profunde ale literaturii lor.
 
Noi cărţi de Andrzej Stasiuk în limba română
 
Fado. Traducere din limba polonă Cristina Godun. Bucureşti,
Editura RAO, 2010.
Fado  este o colecţie de eseuri şi proze scurte semnate de Andrzej  Stasiuk, considerată de mulţi critici ca o continuare a cărţii Călătorind spre Babadag (RAO, 2007). Regăsim în paginile acestui volum viziunea personală a autorului despre locuri mai puţin umblate, într-un anumit sens repudiate sau stigmatizate. Străbate Europa, aşa cum ne-a obişnuit, pe drumuri neumblate, din Albania până în Polonia, împletind geografia cu istoria, prezentul şi viziunea personală asupra lumii. În mod simbolic, Fado poate fi considerată o „întoarcere la Babadag”, o revalorificare din altă perspectivă, mai matură, a metaforelor drumului, peregrinului şi casei, căci aici găsim tot mai multe reflecţii despre sine, despre copilăria şi familia sa.
 
Nouă. Traducere din limba polonă Cristina Godun. Bucureşti,
Editura RAO, 2010.
Romanul Nouă ne oferă o retrospectivă asupra Varşoviei anilor 1990, când economia de piaţă liberă şi noul val de libertate care a urmat căderii regimului comunist impune o nouă şi neaşteptată perspectivă asupra vieţii: traiul zilnic devine o zbatere continuă pentru supravieţuire în condiţiile unei realităţi sumbre. Destinul personajelor se întrepătrunde strâns cu destinul oraşului, ambele la fel de cenuşii şi lipsite de speranţă.
Zbaterea personajelor, specifică unei societăţi angrenate în procesul de tranziţie spre o economie de piaţă liberă, realitatea trăită pe rând de fiecare dintre personaje, inclusiv de cel neanimat-colectiv, ne este îndeaproape cunoscută.
 
NRF – Noua Revistă Filologică
 
Noua Revistă Filologică are un fondator – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – şi un co-fondator – Editura Cartier, două instituţii serioase şi respectate în peisajul universitar şi cultural basarabean. Din Colegiul de redacţie al revistei fac parte: Gheorghe Popa şi Gheorghe Erizanu (co-directori), Maria Şleahtiţchi (redactor-şef), Ala Sainenco şi Lucia Ţurcanu (redactori-şef adjuncţi), Valentina Botnariuc, Silvia Bogdan (redactori), Vitalie Coroban (redactor artistic), Tatiana Boj (tehnoredactor).
În editorialul acestui prim număr, 1-2/2010, Gheorghe Popa scrie: „Concepută ca un agent al cunoaşterii lingvistice şi literare, dar şi ca un ghid pe calea formării unei bogate culturi filologice, Noua Revistă Filologică îşi propune să cultive un bun-simţ lingual şi literar, să conducă la conştientizarea şi combaterea repercusiunilor nefaste ale diletantismului lingvistic şi/sau literar, la spulberarea iluziilor de filolog „atotştiutor”, la valorificarea dimensiunii interdisciplinare a filologiei, la îndrumarea tinerilor cercetători în spaţiul reflecţiei şi al dezbaterii ştiinţifice punctuale etc. Nu mai puţin, noua revistă doreşte să pună la îndemâna gimnaziştilor, liceenilor, studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea problemelor lingvistice şi literare un material de real folos, în măsură să-i ajute să se orienteze mai bine în materie de filologie, dar şi în tot mai arborescenta problematică a ştiinţelor limbajului şi a comunicării postmoderne în genere”. (v. g.)

sdfqtnv

qsofsn sdfqtnv