Categorii

Parteneri

Cronica literară

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Poemul - leac împotriva singurătăţii incurabile

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Liliana Armaşu nu deconspiră cu tam-tam, în noul său volum de versuri, Singurătatea de miercuri (2010), artele sale poetice, după maniera unor poeţi care ţin neapărat să-şi definească poezia. De departe, textul liminal, Dezvăluire, s-ar preta unor asemenea formule. Din poem transpar tăieturile specifice ale poeziei care, ulterior, se vor multiplica şi intersecta în cadrul unor desene complexe în sepia. Prima senzaţie pe care ţi-o induce autoarea este cea de comunicare directă, întreţinută cu obstinaţie prin răvăşiri ale sufletului (feminin).

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

O carte despre poetica romanescă a lui Constantin Stere

imaginea utilizatorului Aliona Grati
articol: 

Monografia lui Vlad Caraman „În preajma revoluţiei” de Constantin Stere. Elemente de poetică a Bildungsromanului, Chişinău, Gunivas, 2009, 120 p. se impune prin modul de abordare care refuză metoda tradiţională sau traseul impresionist. Autorul îşi propune să întreprindă o analiză poetică sau, dacă vorbim mai la concret, o analiză naratologică, care ar proba modernitatea şi chiar postmodernitatea textului scriitorului nostru interbelic.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Radiografii ale romanelor post-sovietice în spectru dialogic

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Aliona Grati este autoarea a două cărţi despre lirica feminină interbelică din Basarabia: Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului (2004) şi Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30 (2007), ambele receptate favorabil de critica literară, inclusiv de cea de strictă specialitate (despre ultima s-a pronunţat şi revista Contrafort la vremea apariţiei cărţii).

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

„Arme grăitoare” de Emilian Galaicu-Păun. Poetica nemiloasă

imaginea utilizatorului Aura Maru
articol: 

Ca să citesc „VAcA~” lui Emilian Galaicu-Păun, a trebuit să trec prin Cartea tibetană a morţilor. Ca să-i citesc Arme[le] grăitoare (apărute la Chişinău, în colecţia Rotonda a Editurii Cartier în noiembrie 2009), am parcurs Istoria…1 lui Pastoureau, de unde provine, se pare, şi titlul volumului. Dincolo de această minimă propedeutică, poemele te obligă să cauţi, permanent, reţeta de lectură. Or, în Arme grăitoare, poetica lui Em. G.-P.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Reabilitarea unui trecut literar defectuos

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Alexandru Burlacu face parte din generaţia de mijloc a criticilor şi istoricilor literari, care, de la un studiu la altul, îşi adecvează instrumentele de lucru cu privire nu numai la literatura momentului (o literatură mai eterogenă, mai bogată, mai complexă decât cea imediat premergătoare, văduvită şi aservită doctrinei ideologice şi estetice a partidului comunist sovietic), ceea ce ar părea cât se poate de logic, ci şi la literatura trecutului, interbelică sau postbelică.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Istoria incredibilă a celor 100 De Zile

imaginea utilizatorului Alexandru Tabac
articol: 

După douăzeci de ani de tranziţie eşuată, de mahmureală prodigioasă, Basarabia de după 7 aprilie 2009 încearcă să arate altfel şi să-şi strige angoasele. Stela Popa îşi marchează debutul literar cu romanul intitulat 100 De Zile, lansarea cărţii a avut loc mai întâi, cum e şi firesc, la Bucureşti şi Chişinău, după care au urmat alte oraşe româneşti, în general centre universitare. Evenimentele din R. Moldova, ale ultimului an, au antrenat şi au concentrat o mai mare atenţie asupra spectrului basarabean. R.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

O nouă antologie de poezie americană

imaginea utilizatorului Grigore Chiper
articol: 

Un poem este un limbaj memorabil
Edward Foster, Dimineaţă
 

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

A urca, a scrie, a medita (Teo Chiriac, Monstrul sacru (Scările lui Teo)

imaginea utilizatorului Grigore Chiper

Teo Chiriac scoate, după o pauză îndelungată, o nouă plachetă de versuri, Monstrul sacru (Scările lui Teo). Îi recunoaştem discursul poetic distins, elaborat după legi asemănătoare ştiinţei. Punând la socoteală prefaţa scientistă şi moto-ul complex, ne aflăm în faţa unei cărţi care nu reclamă o lectură facilă.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Erudiţia prin eseuri şi cronici de carte (Eugen Lungu, Spaţii şi oglinzi)

imaginea utilizatorului Grigore Chiper

Sunt câteva decenii de când criticul şi istoricul literar Eugen Lungu îşi publică, cu o regularitate de metronom, eseurile  şi articolele de carte. Interesele acestui specialist, dificil de încadrat şi de calificat în peisajul literar de azi, nu se limitează la literatura română şi nici măcar la literatură.