Categorii

Parteneri

Cartea de istorie

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

„Mărturia unei vieți”: Dinu C. Giurescu (Narcis Dorin Ion, Mărturia unui istoric singuratic. Convorbiri cu academicianul Dinu C. Giurescu)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

La bogata memorialistică apărută la noi în ultimii 30 de ani s-a adăugat, la finele anului trecut, încă un volum și nu unul oarecare. Este cel de față – o amplă autobiografie a lui Dinu C. Giurescu, elaborată pe parcursul mai multor convorbiri purtate de reputatul istoric cu Narcis Dorin Ion, de-a lungul a două luni, în noiembrie - decembrie 2017 și la începutul anului următor. Din păcate, academicianul Giurescu nu a mai apucat să vadă publicată cartea.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Paradoxala actualitate a unui istoric: Eric J. Hobsbawm

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Cel mai longeviv istoric din generația sa, Eric J. Hobsbawm (1917-2012) a devenit cu adevărat cunoscut mai ales în ultima parte a vieții (după 1990), cînd a fost tradus cam peste tot pe continent și a fost invitat să dea numeroase conferințe.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Pasionanta istorie a corpurilor bronzate

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Cura heliomarină estivală și însăși noțiunea de concediu sînt de nedespărțit de tenul bronzat. Știu – și o recunosc –, constatarea este mai mult decît banală. De cîte ori, întorși din vacanță, nu ni s-a spus (admirativ): „Vai, ce bronzat ești!”? Sau (potențialii privitori departe fiind) nu ne-am auzit întrebați: „Te-ai înnegrit?”.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

O istorie parțială și unilaterală a Basarabiei în perioada interbelică (Alberto Basciani, Dificila unire. Basarabia și România Mare (1918-1940)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Două sînt, grosso modo, interpretările privitoare la unirea Basarabiei cu România și la administrarea acestei provincii între 1918-1940. Prima consideră că revenirea teritoriului dintre Prut și Nistru între hotarele României a fost un act democratic și firesc, iar efectele acestei schimbări de regim pentru Basarabia au fost, în general, pozitive, deși de scurtă durată.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Arta biografiei istorice (Stefan Lemny, Emmanuel Le Roy Ladurie: une vie face à l’histoire)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Dintre biografiile și autobiografiile („ego-istoriile”) de istorici pe care le-am citit în ultimii ani, aceea a lui Emmanuel Le Roy Ladurie, semnată de Ștefan Lemny, este printre cele mai spectaculoase. Meritul este al biografului (voi arăta îndată de ce), dar și al marelui istoric însuși, care i-a pus la dispoziție lui Ștefan Lemny toate sursele posibile pentru a-i facilita o reconstituire cît mai amplă a vieții și operei sale.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

O istorie mai puțin convențională (Joel Kaye, Histoire de l’équilibre (1250-1375). L’apparition d’un nouveau modèle d’équilibre et son impact sur la pensée)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Cartea pe care o comentez astăzi este, din toate punctele de vedere, una neobișnuită. În primul rînd – desigur! – prin subiectul ei. Cine s-ar fi gîndit să scrie o carte despre ceva atît de „banal”, de imediat perceptibil, ca „echilibrul”? Probabil că numai cineva ca Joel Kaye. Profesor de istorie la Columbia University, Barnard College din New York, Kaye are, pînă acum, la activ (cînd tocmai a împlinit...72 de ani), numai două cărți, publicate la 16 ani distanță, și doar patru-cinci studii. Este primul lucru care îl face original.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Datoria morală a istoricului (Bronislaw Baczko, La responsabilité morale de l’historien.)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Filosof și istoric polonez, elvețian prin naturalizare, Bronislaw Baczko a fost unul dintre cei mai importanți cercetători ai imaginarului din istoriografia europeană a ultimului sfert al veacului trecut și primului deceniu al secolului nostru. De fapt, el a fost chiar mai mult: un deschizător de drum, în contul căruia trebuie pusă joncțiunea dintre acest domeniu și istoria Revoluției Franceze.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Cum poate fi (parțial) ratată o carte

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Volumul pe care îl comentez astăzi – o spun din capul locului – începe bine, dar sfîrșește prost. Pentru medieviști, tema sa (corpul și sufletul) este, neîndoielnic, interesantă. Însă modul în care o actualizează, în ultimul capitol, autorul nu mai are nimic de a face cu Evul Mediu. Nici cu istoria. Aduce cu utopia.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

De cînd există vacanța la mare și „corpurile de plajă”? (Christophe Granger, La saison des apparences. Naissance des corps d’été)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Dezbrăcată complet la plajă. Plasa de pe ea nu i-a acoperit absolut nimic.” Sau: „A. are un corp de invidiat, pe care l-a scos în evidență cu un costum minuscul, extrem de sexy”.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Cum este, de fapt, România? O critică

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Am încheiat lectura ultimului volum coordonat de dl Vintilă Mihăilescu cu sentimente amestecate. Textele reunite în el sînt interesante și bine scrise, iar subiectul lor – reductibil, grosso modo, la intens dezbătuta chestiune a „identității” românești (cu sau fără ghilimele) – este pasionant. Nu mai spun și cît de actual. Problema cărții – așa cum o văd eu – este în altă parte: anume, în inconsecvența cu care apără coordonatorul și o parte din autori teza (și ea discutabilă) evocată de subtitlul volumului. Să mă explic.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Națiune și rasă în secolele XIX și XX (Marius Turda, Ideea de supe­rioritate națională în Imperiul Austro-Ungar (1880-1918)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Profesor de istoria biomedicinei la Oxford Brookes University, membru al Societății Regale Britanice a Istoricilor, fondator al Institutului Cantemir la aceeași universitate, Marius Turda este unul dintre tinerii istorici români ale căror cercetări trebuie mereu avute în vedere. Deși locuiește și scrie de mulți ani în străinătate, el nu este un necunoscut în patria sa.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Există o conștiință europeană? (Antoine Arjakovsky, His­toire de la conscience européenne)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

În oceanul de texte care apar despre Uniunea Europeană, cartea pe care o comentez astăzi face o figură aparte. Spun asta nu numai din cauza subiectului ei (de maxim interes și mai puțin explorat decît altele); am în vedere, în primul rînd, contextul acestei apariții, cum nu se poate mai potrivit pentru o discuție despre „conștiința europeană”.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Melancolia ca surogat politic (Enzo Traverso, Mélancolie de gauche. La force d’une tradition cachée, XIXe – XXIe siècle)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Ce-i mai rămîne, astăzi, „stîngii” politice și culturale după implozia comunismului din 1989? Cum poate spera ea să recîștige adeziunea mulțimilor în jurul unui proiect federator? Răspunsul – paradoxal – la ambele întrebări este următorul: prin forța melancoliei. Așa s-ar putea rezuma teza cărții pe care o comentez astăzi. O teză, fără îndoială, ciudată, cum voi arăta puțin mai încolo.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Din nou despre biografia lui Alexandru Șafran

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Începută în urmă cu nouă ani (în 2007), prin publicarea unei ample biografii, restituția vieții și activității lui Alexandru Șafran ajunge, iată, prin străduința profesorului Carol Iancu, la al treilea volum, care reunește o bogată colecție documentară privitoare la activitatea din perioada 1944-1948 a fostului șef-rabin al României.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Un nou manifest al relativismului istoriografic (Shlomo Sand, Crépuscule de l’histoire)

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Profesor la Universitatea din Tel Aviv, Shlomo Sand a devenit, de șase-șapte ani, și mai cunoscut publicului european, după ce ultimele sale cărți – trei la număr – i-au fost traduse în engleză și franceză. Și ce cărți! Toate, fără excepție, iconoclaste (iar cuvîntul este blînd...). Iată-le, în versiunea franceză (cea mai recentă): Comment le peuple juif fut inventé, 2010; Comment la terre d’Israel fut inventé, 2014; Comment j’ai cessé d’être juif, 2015.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Totalitarismul văzut de „jos”. Viața de zi cu zi în Rusia lui Stalin

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Primul lucru care frapează la cartea Sheilei Fitzpatrick este fotografia de pe copertă. Într-o manta de primăvară, cu cizme cam prăfuite, cu o șapcă militară pe cap și binecunoscuta-i pipă, Stalin tocmai se pregătește să traverseze o stradă. Ținînd în mînă un dosar sau cîteva foi îndoite, Iosif Visarionovici privește, precaut, spre stînga, să nu vină ceva.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Utilizările contemporane ale Evului Mediu

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Nu o dată, s-a spus despre contemporaneitatea noastră că ar fi indiferentă față de trecut. Izgonit într-o îndepărtare inaccesibilă de „accelerarea” cotidiană a vieții (Hartmut Rosa), acesta și-ar fi pierdut orice utilitate pentru prezent, odată cu semnificațiile. Oricît de excesivă ar fi, aserțiunea nu este lipsită de temei. Ne-o arată nu numai viteza cu care dispar bunurile de patrimoniu (casele, de pildă) sau precaritatea – la noi, nu aiurea – a culturii arhivelor (în sensul cel mai larg al cuvîntului).

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Istorie şi antropologie. Părul şi simbolistica sa

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon

Antropologii ne-au prevenit de multă vreme asupra simbolismului corpului şi, mai ales, al feţei. Culoarea pielii, forma nasului, pistruii ş.a.m.d. au avut (şi au), în toate culturile, puternice conotaţii identitare, fiind „markeri” ai includerii sau excluderii etnice şi/sau sociale. Imaginea evreului este, din acest unghi, paradigmatică: ilustrînd modul cum aparenţa a fondat diferenţa, ea confirmă un postulat pe care studiile imagologice, atît de în vogă în ultimele zeci de ani, l-au documentat în repetate rînduri.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Intelectualul angajat – Tony Judt

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

În ultimii ani, numele lui Tony Judt a apărut de mai multe ori în acest colţ de pagină. Pentru cine a citit măcar una dintre cărţile istoricului anglo-american, această recurenţă nu mai are nevoie de justificare. Lectura textelor lui Judt este întotdeauna pasionantă prin verva ideilor şi actualitatea inalterabilă a subiectelor. Dar, exact pentru acest motiv, ea are – aşa-zicînd – şi un efect pedagogic mai rar întîl­nit la cărţile de istorie.

Tipăreşte pagina versiune gata de tipărire Recomandă articolul prin: Send to friend

Un om, o epocă

imaginea utilizatorului Alexandru-Florin Platon
articol: 

Pînă a nu citi cartea dlui Jean Michel Cantacuzène, ştiam mai puţin decît nimic despre George Matei Cantacuzino (între acesta din urmă şi autor nu există vreo înrudire). Cu excepţia numelui unei străzi (înregistrat în­tîmplător), a semnăturii pe două sau trei splendide acuarele, păstrate de familia soţiei mele, şi a cîtorva amintiri răzleţe despre ultimii săi ani de viaţă (povestite mie tot în familie), personajul mi-a fost, multă vreme, complet necunoscut. Şi totuşi,– asta am aflat-o abia acum!